Älä nuku eduskuntavaaleissa!

22.03.2023

SAVONMAA | METSÄNOMISTAJIEN ÄÄNITORVI | KOLUMNI

Saan paljon puheluita metsänomistajilta. Moni kyselee, onko metsätaloudella tulevaisuutta, kun uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa kerrotaan illasta toiseen hiilinielujen romahtamisesta, luontokadosta, ennallistamisesta, puunpolton verottamisesta tai hakkuiden rajoittamisesta.
Olen rohkaissut metsänomistajia kertomalla, että markkina, joka usein ennustaa tulevaa, kertoo toista. Moni yllättyy, kun kertoo, että Marinin hallituskaudella on investoitu suomalaiseen puunkäyttöön enemmän kuin millään muulla hallituskaudella. Sama koskee puun kysyntää ja hintoja. Vuosikymmeniä kuolleen miehen aivokäyrää muistuttanut kuitupuun hinta on kohonnut vuodessa yli 30 prosenttia. Edunvalvontakin on pitänyt kohtuullisesti pintansa. Kuluneella hallituskaudella ei ole, vastoin yleistä käsitystä, tehty metsänomistajia rasittavia päätöksiä. Luonnonsuojelulakiinkin liittyneet uhkakuvat onnistuttiin taklaamaan.

Menneisyys ei ole tulevaisuuden tae. Eduskuntavaaleissa ratkaistaan suunta, toteutuvatko metsänomistajien huolet. MTK:n vaalitavoitteet on esitetty kymmenenä teesinä.

Omaisuudensuojan parantaminen on teeseistä keskeisimpiä vihreää siirtymää tekevälle Suomelle. Häpeällisen heikot lunastuskorvauskäytännöt on pakko korjata. Tiukassa taloustilanteessa priorisoimme alempi asteisen tieverkon määrärahoja tunnin junien sijasta. Esitämme metsäverokertymien täysimääräistä tulouttamista metsien sijaintikuntiin. Metsätilojen siirtymistä rahastoyhtiöiden omistukseen haluamme hillitä metsävähennyksen korottamisella. Kun kartellikäräjilläkin metsänomistajat tulkittiin elinkeinonharjoittajiksi, edellytämme, että metsänomistajien matkakustannusten korvausperusteet nostetaan samalle tasolle kuin maanviljelijöillä ja yrittäjillä on. Tämä lisäisi myös etämetsänomistajien innokkuutta omatoimiseen metsänhoitoon ja hiilinielujen vahvistamiseen. Hankintatyön verohuojennuksen nostaminen 500 kuutiometriin vuodessa edistäisi metsäyrittäjyyttä ja hyvää metsänhoitoa.

Metsänhoitoyhdistykset kampanjoivat Metsäsi puolustusliitto -teemalla. Tämä on reagointia siihen, että metsänomistajien huolet eivät konkretisoituisi kotimaassa ja Brysselissä. Edunvalvontaa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Siksikin metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu, ikään kuin henkivakuutuksena, on tärkeää maksaa.

Mutta koska metsänomistajien etujärjestö ei säädä lakeja, vaan pelkästään vaikuttaa niihin, me tarvitsemme kansanedustajia, jotka jakavat Metsäsi puolustusliiton tavoitteet kansallisen metsäpäätösvallan ja omaisuudensuojan puolesta. Siksi yhdenkään metsänomistajan ei kannata jäädä nukkumaan vaalipäivänä.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, MTK r.y.