Järjestöjargonia

MHY/MTK lehdissä

MTK:n metsävaltuuskunnan 80 vuotisjuhlakokouksessa viime marraskuussa muistettiin vuonna 1950 järjestettyä Metsämarssia. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden toteuttamiseen laskettiin osallistuneen kesäkuisen kampanjaviikon aikana lähes puoli miljoonaa suomalaista. Metsämarssin puuhamiehenä toimi Keskusmetsäseura Tapion johtaja ja myös...

Petteri Orpon (kok.) hallitus syntyi seitsenviikkoisen neuvottelun tuloksena vaalivoittajien kesken. Hallitusohjelma ja ministerivalinnat ovat saaneet oppositiolta ja medialta kovaa arvostelua. Vähemmän julkisuudessa olleet metsiin ja metsänomistamiseen liittyvät hallitusohjelman tekstikirjaukset ovat kuitenkin erinomaisia. MTK:n vaaliohjelman ja...

Metsänhoitoyhdistykset markkinoivat jäsenyyttä tänä keväänä Metsäsi puolustusliitto -teemalla. Hälytysvalmiudessa on oltu niin kotimaassa kuin Brysselissä viimeiset vuodet. Puolustustaistelu on tähän mennessä onnistunut paremmin kuin metsänomistajat ovat sen uutisvirrasta kokeneet. Vihreän siirtymän lainsäädäntöä vyöryttävän EU-komission...

Saan paljon viestejä ja puheluita metsänomistajilta. Metsänomistajat ovat hämillään. Moni kyselee, onko metsätaloudella tulevaisuutta, kun uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa kerrotaan illasta toiseen hiilinielujen romahtamisesta, luontokadosta, ennallistamisesta, puunpolton verottamisesta tai hakkuiden rajoittamisesta.

Metsien käyttöä kritisoivat tahot ovat kauhistelleet hiilinielujen romahtamista. Ilmastoprofessori Petteri Taalas puuttui keskusteluun ja totesi Suomessa vallitsevan hiilinieluharhan. Se oli painavasti sanottu ja perusteltu. Suomalaisen puunkäytön rajoittamisella siirrettäisiin vain hakkuut muualle, sillä fossiilitaloutta, ilmastonmuutoksen...