Metsälehdessä, Aarteessa, Kalevassa jne

Kirjoituksia muissa medioissa

EU-vaalit eivät ole aikaisemmin kiinnostaneet suomalaisia – ei myöskään metsänomistajia eikä etenkään itäsuomalaisia. 2000-luvun EU-vaaleissa vain neljä kymmenestä on käyttänyt äänioikeuttaan.

EU komissio on asettanut ennallistamistavoitteidensa vertailuvuodeksi vuoden 1952. Suomalaisia on reilu prosentti EU:n väestöstä, mutta meille on esityksessä sälytetty lähes 13 prosenttia EU alueen ennallistamisen kokonaiskustannuksista. Keskeinen selittävä tekijä on juuri vuosiluku mihin luonnontilaa verrataan. Kohtuuton se on ja sen myös...

Metsänomistajajärjestön roolia luonnon monimuotoisuuden huomiotta jättämisessä kritisoitiin Kuusamon Seudussa (10.2) julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Mielipidekirjoituksessa siteerattiin useaan otteeseen myös allekirjoittanutta mainitsematta kuitenkaan artikkelia, josta oli lainattu sitaattia suojelualueiden "ränsistyvistä museoista".