Säännöllisesti metsää ja Pudasjärveä sivuten

Iijokiseutu kolumnit

Kolumnistina tekopitäjän paikallislehdessä.

https://www.iijokiseutu.fi/kouvalla-korkean-tason-metsaretkeilya-naista-metsa/2699729


Maan hallituksen alkutaival on ollut kuoppainen. Ministeriero on jo nähty ja eduskunnan kesäloman jälkeen punnitaan, onko hallituksella sisäisiä toimintaedellytyksiä. Historian painolastit ja epäasialliset ulostulot tuntuvat estävän hallitusohjelman toteuttamista. Metsänomistajan kannalta hallituksen ohjelmakirjauksiin sisältyy paljon hyviä...

Veikko Huovinen kirjoitti esikoisromaaninsa Havukka-ahon ajattelija vuonna 1952. Saman vuonna, jolloin Suomessa isännöitiin olympialaisia ja sotakorvaukset oli saatu maksettua. Se on myös vuosi, minkä EU komissio on asettanut vertailuvuodeksi jäsenmaita sitovaksi esittämälleen ennallistamisasetukselle.

IIJOKISEUTU KOLUMNI MIKKO.TIIROLA
Täydellä kapasiteetilla jalostava suomalainen metsäteollisuus joutuu nopealla aikataululla korvaamaan noin 15 prosenttia raaka-ainehankinnasta, kun Venäjän hyökkäyssodan pakotteet lopettavat puuntuonnin EU-alueelle. Vaikutukset näkynevät puumarkkinoilla loppuvuodesta täysimääräisenä. Niitä vahvistavat muun...

Venäläisestä fossiilienergiasta irrottautuminen tulee vauhdittamaan merkittävästi tuulivoimarakentamista. Kunnilla on ratkaiseva roolia tuulivoimarakentamisessa, koska ne päättävät kaavoituksella sekä ympäristö- ja rakennusluvituksella, minne tuulipuistoja sallitaan rakentaa.