Ässäkirje

19.05.2015

19.05.2015
Mikko Tiirola

Mikko Tiirola:"Politiikkatoimilla pitää kannustaa aktiiviseen metsien hoitoon -uutta kemeraa ei pidä tehdä rammaksi."

Juha Sipilä, Timo Soini ja Alexander Stubb -onnittelut vaalituloksesta. Puolueenne saivat 57 prosentin kannatuksen vaaleissa ja selkeän eduskuntaenemmistön.

Metsälehden (6/2015) mielipidetutkimuksen mukaan 80 prosenttia metsänomistajasta aikoi äänestää puolueitanne vaaleissa. Muodostumassa oleva hallituspohja on siis metsänomistajille erityisen mieluinen -teihin luotetaan. Talonpoikaisuus, jolle pohjalle metsänomistus Suomessa rakentuu, ymmärtää hyvin, että syödä ei voi pitkään enempää kuin tienaa. Päätöksentekokykyä arvostetaan ja ollaan valmiita kestämään koviakin sopeutustoimia

Huomenlahjaksi olette saaneet Äänekosken yli miljardin euron biotuotetehtaan investointipäätöksen ja tiedon siitä, että Kuopion suunnitellaan vakavalta pohjalta vastaavan kokoista hanketta. Nämä miljardihankkeet tuovat talouteen kaivattua kasvua, mutta vaativat politiikalta kasvua edistäviä vero- ja väyläratkaisuja säästöjen lisäksi. Puuta meillä tutkitusti on ja metsänomistajat ovat tuoneet sitä markkinoille kysyntää vastaavasti.

Puumarkkinoilla kannattaa jatkossakin uskoa markkinatalouteen: lisätä ostoaktiivisuutta, avointa kilpailua ja markkinainformaatiota sekä kehittää uusia kauppatapoja. Nämä ovat alan sisäisiä tehtäviä eikä teidän tarvitse kantaa huolta niistä. Politiikkatoimilla pitää kannustaa aktiiviseen metsien hoitoon -uutta kemeraa ei pidä tehdä rammaksi, kun laaditaan leikkauslistoja. Jokainen kemeraan sijoitettu euro tulee valtiolle takaisin välillisinä ja välittöminä verotuloina korkojen kanssa.

¨Hallinnosta ja byrokratiasta on varaa edelleen leikata. Verojen nostamisen tie on kuljettu loppuun. Yhteisövero ja pääomavero ovat kulkeneet eri suuntiin. Sukupolvenvaihdosten edistäminen, tilakoon kasvattamiseen kannustaminen ja yrittäjävähennys myös maa- ja metsätalouteen kannattaa nostaa metsätalouden verotuksen kärkiteemoiksi.

Verotuksen kiristäminen tai metsäteollisuuden markkinoimien pakkomaksujen kehittäminen johtaisivat suoranaiseen katastrofiin puumarkkinoilla ja samalla metsänomistajien antaman luottamuksen menettämiseen. Vaatikaa, että kaikkiin politiikkapäätöksiin tehdään jatkossa elinkeinovaikutusten arviointi ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi. Poistakaa viranomaisten välinen valitusoikeus. Siirtäkää rohkeasti päätöksentekovastuuta kuntiin ja maakuntiin. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista voitte luopua kokonaan.

Nyt saattaisi olla biotalouden kasvua edistävän luonnonvaraministeriön aika. Sen johtaminen vaatii erityisen pätevää ja luonnonvarojen kestävään käyttöön edistämiseen sitoutunutta biotalousministeriä.

Normien purkua olette jo lupailleet. Se vaatii tiukkaa johtamista, koska hallinnonaloittain siiloutuneet virkamiehet ovat mestareita normittamaan.

Jos te ette onnistu byrokratian keventämisessä, tästä maasta tuskin löytyy sellaista hallituspohjaa, joka siihen kykenisi. Luotamme teihin, lupaamme auttaa, mutta myös seuraamme sitä, muuttuvatko lupaukset teoiksi. Budjetin liikennerahat pitää suunnata perusväylänpitoon ja alempiasteiseen tieverkkoon. Uusien väylin rahoitus on syytä etsiä budjetin ulkopuolelta. Teidän pitää olla myös jämeränä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Metsien käyttöä -joka siis voi pelastaa Suomen talouden ja maailman ilmasto-ongelmat -ei pidä kahlita panemalla ministerien nimiä papereihin, jotka museoivat Suomen metsät.Luonnon monimuotoisuus voidaan kasvavan metsien käytön ohessa turvata vapaehtoisen suojelun kautta Metso-ohjelmalla. Luotamme siihen, että teidän johdollanne pakkosuojeluohjelmien aika on lopullisesti ohi.

Jos todella päädytte lyhyeen strategiseen hallitusohjelmaan, voisitte kirjoittaa ytimekkäästi yhden strategiavirkkeen: Toteutetaan eduskunnan hyväksymä Metsästrategia 2025. Sillä pääsette hyvään alkuun.