Bio­kaa­su­au­toi­lu sopii kes­ki­ver­to­ää­nes­tä­jäl­le – Pu­das­jär­vi voisi ottaa etu­no­jaa myös bio­kaa­su­lii­ken­teen suhteen

09.01.2019

Ilmastonmuutoksen hillintä tulee olemaan tulevan kevään eduskuntavaalien keskeinen vaaliteema.

Liikenteen päästöt ovat suuressa roolissa, kun ilmastopolitiikkaa toteutetaan. Pitkien etäisyyksien Pudasjärvelle autoilun ja kuljetusten kustannuksilla on iso merkitys.

Ei ole sama, miten päästövähennykset toteutetaan: tehdäänkö kieltoja, verotetaanko auton käyttöä tai ohjataanko ilmastotuet uusien kalliiden sähköautojen hankintaan vai löytyykö köyhemmälle kansallekin sopivampia vaihtoehtoja? Diesel-autoilun kieltämisestäkin on esitetty, vaikka Suomi on johtavia maita uusiutuvan biodieselin tuotannossa

Sähköauto tuntuu olevan monen poliitikon ilmastolemmikki. Paradoksaalista on, että suora sähkölämmitys on asumisessa kirosana, mutta autoilussa se tuntuu olevan hyve. Talvivaaroja vastustetaan ympäristöperusteilla, mutta mistä saadaan metallit akkujen valmistamiseen? Uusien autojen valmistamiseen kuluu paljon luonnonvaroja ja energiaa. Kysymys on myös rahasta. Meillä on vanha autokanta, eikä kovinkaan monella äänestäjällä ole varaa hankkia uusia sähköautoja.

Biokaasulla olisi monta vahvaa perustetta nousta vaihtoehdoksi ympäristöystävällisessä liikenteessä. Toisin kuin sähkö, se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Hajautettuna energiantuotantona sillä on merkittävää työllisyyttä ja aluetaloutta vahvistava vaikutus. Koska kaasuautoissa on sama polttomoottoritekniikka kuin bensa-autoissa, biokaasu on otettavissa liikennekäyttöön varsin vaivattomasti.

Sipilän hallitus loi vuosi sitten bensiinikäyttöisen ajokin muuntamista kaasulla toimivaksi tuhannen euron kannusteen. Muutostyölle jäävä omavastuu hinta jää alle kahteen tuhanteen euroon.

Ihmeelliseltä silti tuntuu, että kaasuautoilta peritään edelleen käyttövoimaveroa. Se poistaminen kannattaisi kyllä liittää vaalilupausten sarjaan. Eikä huono vaalilupaus olisi myöskään uusille kaasuautoille annettava hankintatuki, koska sen tarve olisi sähköautojen hankintatukea merkittävästi pienempi.

Biokaasuautoilun yleistymisessä on menossa muna-kana -ilmiö. Kaasuautoilu lähtee kasvuun, kun seutukunnalle saadaan tankkausverkostoa. Laitosten rakentamiseen tarvitaankin yhteiskunnan kannusteita. Olisikin viisasta, että seuraavaan hallitusohjelmaan otettaisiin tavoitteeksi, että Suomen jokaiselle seutukunnalle saataisiin liikennepolttoainetta myyvä biokaasuasema.

Itse olen ajanut reilun vuoden Ruotsista käytettynä tuodulla kaasu-Volvolla. Jyväskylän ympäristössä biokaasu on jo toimiva vaihtoehto, koska tankkauspaikkoja on kolme. Pohjoisen suunta on ongelma. Minusta huippuhienoa ilmastopolitiikkaa tekevä hirsipääkaupunki Pudasjärvi voisi ottaa etunojaa myös biokaasuliikenteen suhteen.

Biokaasun raaka-ainetta löytyy Pudasjärveltä omasta takaa. Jätteenkäsittelylaitoksen lietteet ja puunjalostuslaitosten kuoret sopisivat hyvin kotitalouksien ja yritysten biojätteiden tueksi. Turvetuotannosta vapautuvia suopohjia on runsaasti biomassan tuotantoon. Varsinainen potentiaali olisi kuitenkin pelloilla. Koko Suomessa on noin 300 000 hehtaaria erilaisia ympäristönurmia, kuten viherkesantoja, luonnonhoitopeltoja ja vesistöjen suojavyöhykkeitä, joilta ei korjata nurmisatoa.

Pudasjärvelläkin sellaisia on tuhansia hehtaareita. Ympäristönurmien sadonkorjuu biokaasun raaka-aineeksi voidaan kehittää taloudellisesti kannattavaksi. Tämä hyödyttäisi myös vesistöjä, kun suojavyöhykkeiden ravinteet saataisiin kiertoon. Lisäksi nurmien käyttö viljelykierrossa mahdollistuisi myös kasvinviljelytiloilla, kun nurmille syntyisi markkinat. Myöskin tienvarsien niitosta ja rehevöityneistä vesistöistä voitaisiin kerätä biomassaa kaasutuslaitokseen. Biokaasulaitoksen ympärille on kehitettävissä myöskin kierrätyslannoiteliiketoimintaa ja se edistäisi paikallista luomutuotantoa.

Jotta muna-kana -ilmiöstä päästäisiin eteenpäin kannattaisi kaupungin rakentaa biokaasun ympärille EU-hanke. Tällaisia hankkeita on toteutettu eri puolella maata. Opintomatkalle voisi kaupungin päättäjät lähteä vaikkapa Keski-Suomen liittoon. Kaupungin omilla päätöksillä voidaan sitten auttaa biokaasun käytön volyymin kasvua vaikkapa kilpailuttamalla kaupungin omat kuljetukset ja nostamalla päästöttömyys julkisten hankintojen kriteeristöön.

Biokaasulla ajaessa tulee hyvä mieli. Siihen kannattaa pyrkiä Pudasjärvelläkin.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj MTK r.y