Eduskunnan haketukiäänestys kiinnostaa koko metsäalaa

03.03.2015

PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 3.3.2015 5:00
Mikko Tiirola

Hallitus nosti kuluvalla vaalikaudella turpeen veroa. Samalla se merkitsi puusta tehdyn sähkön tuen alenemista, koska tukitasot ovat EU-säännösten takia kytköksissä toisiinsa.

Sekä puun ja turpeen kilpailukyky heikkenivät ja kivihiilen käyttö lisääntyi. Vihreiden lähdettyä hallituksesta muut hallituspuolueet tunnustivat virheensä ja lupasivat palauttaa turpeen verotukset vuoden 2012 tasolle. Tämä olisi riittänyt, mutta metsäteollisuuden lobbauksen seurauksena hallitus lähtikin yllättäen rajaamaan puulla tuotetun sähkön tukea.

Lausuntokierroksella hallituksen lakiesitys sai täystyrmäyksen. Sitä vastusti 39 alan toimijaa ja kannatti vain yksi - Metsäteollisuus ry. Metsäteollisuuden sisältäkin tiedetään, että mekaaninen metsäteollisuus vastustaa esitystä, mutta kolme suurta kemiallisen metsäteollisuuden yhtiötä runnasivat kantansa läpi.

Metsäteollisuus ry teki hallitukselle olemattoman ongelman (puun niukkuus), jota yritetään ratkaista byrokratiaa lisäävällä lainsäädännöllä - yhden ainoan etujärjestön vaatimuksesta.

Hallituksen perustelut lisäbyrokratialle ovatkin käsittämättömät: "alentaa kuitupuun hintapainetta". Kuitupuun hinta on reaalisesti alentunut 2000-luvulla yli 20% ja isossa osassa maata energiapuukauppa on täysin pysähtynyt.

Byrokraattisella lakiesityksellä hallitus itse asiassa tukee myös energiapuumarkkinoiden keskittymistä niille toimijoille, jotka markkinaoikeus on tuominnut kielletystä hintayhteistyöstä raakapuumarkkinoilla.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta vastusti lausunnossaan hallituksen esitystä. On huomion arvoista, että hallituspuolueista sekä kokoomuksen että RKP:n edustajat maa- ja metsätalousvaliokunnassa olivat hallituksen esitystä vastustavan lausunnon takana. Vain SDP:n edustajat valiokunnassa halusivat asian ratkaisemista hallituksen esityksen pohjalta.

Eduskunnan talousvaliokunta muutti hallituksen lakiesitystä kosmeettisesti. Kemera-kelvottomilta kohteilta hankittava energiapuu saa talousvaliokunnan enemmistön kannan perusteella 60% tuen, kun hallituksen pohjaesityksessä tukitaso oli 50%. Kosmeettinen muutos.

Talousvaliokunnassa myös kokoomuksen ja RKP:n edustajat äänestivät hallituksen esityksen mukaisesti. Yrittävätkö hallituspuolueiden kansanedustajat luistella vastuusta huonon lakiesityksen suhteen, kertomalla äänestäjille, että siihen tehtiin parannus? Lakiesityksen suurin puutehan on juuri aivan turha byrokratia, joka ei muutoksella katoa mihinkään.

Eduskuntakäsittely ratkaisee lakiesityksen kohtalon. Sadattuhannet metsänomistajat, tuhannet kone- ja energiayrittäjät sekä hakeketjussa työtä tekevät seuraavat poikkeuksellisella mielenkiinnolla, mitä nappia oman vaalipiirin kansanedustaja äänestyksessä painaa.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj

MTK r.y.

Petäjävesi