Hiilinielukeskustelu on kuin satu keisarin uusista vaatteista

17.05.2023

Lukijalta Maaseudun Tulevaisuus Mikko Tiirola

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtajan Mikko Tiirola mielestä hiilinielulaskennasta tulee siirtyä hiilensidonnan maksimoimiseen. 


H.C. Andersenin klassikkosadussa vaatturit palkataan räätälöimään keisarille uudet vaatteet. Vaatturit saavat palkkioksi kultaa ja hienointa silkkiä, vaikka eivät ompele lainkaan vaatteita. He vain uskottelevat vaatteiden näkyvän ainoastaan älymystölle.

Tämä lapsuuden klassikkosatu kuvaa metsien hiilinielukeskustelua. Ei siksi, että ilmastonmuutoksen hillintä olisi satuilua eikä siksikään, että Suomi pyrkii saavuttamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Vaan siksi, että EU:ssa on luotu arkitodellisuuden vastaiset hiilinielulaskentasäännöt, joita puolustetaan kuten sadussa. EU:n "LULUCF-keisarille" sovitellaan vaatteita, joita näkevät vain laskentaopin sisäistäneet lakeijat.

Yksi tämän laskentaopin sanansaattajista tuntuu olevan ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. Hän varoittelee suomalaisia miljardien laskuista, ellei metsien hiilinieluja pikaisesti saada pelastettua. Eikä Ollikainen ole ainoa, sillä kun metsien hiilinieluharhasta varoitellut globaali ilmastoguru Petteri Taalas kutsuttiin hallitusneuvotteluiden avausseminaariin ilmastoasioista, nousi osassa ilmastoasioissa itseään älymystönä pitävissä ympäristö-, tiede- ja toimittajapiireissä suorastaan moraalisen paheksunnan myrsky.

Sadussa vasta pieni tyttö uskaltautuu sanomaan ääneen, minkä kaikki näkevät: eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan. Juuri hiilinieluharha on se pienen tytön viisaus, joka nyt pitäisi tunnustaa. Hiilinielulaskennasta tulee siirtyä hiilensidonnan maksimoimiseen. Metsien ikäännyttäminen hakkuita rajoittamalla johtaa kiistatta hiilen sidonnan heikkenemiseen ja fossiilisia korvaamaan tarvittavien puupohjaisten tuotteiden vähenevään tuotantoon.

LULUCF-laskenta pitää uskaltaa räjäyttää. EU:n pitää luopua metsänomistajien hiilinielujen sosialisoinnista valtioiden taseisiin sekä luottaa hiilensidontamarkkinoiden ja teknisten hiilinielujen kehittämisen hoitavan asiat. Silloin vasta keisari saa uskottavat vaatteet ylleen.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, MTK r.y.