ILTAMAPUHE MHY METSO JA MOL JÄRVI-SUOMI 23.8.2008

23.08.2008

MHY Metso MOL Järvi-Suomi 
HÖYRYVETURIPUISTO KEURUU 23.8.2008
MIKKO TIIROLA

Arvoisa ministeri, hyvät metsänomistajat!

Monet ovat ne miehet ja naiset, jotka ovat olleet rakentamassa metsänhoitoyhdistystoimintaa kuluneiden vuosikymmenten aikana täällä läntisessä Keski-Suomessa. Olemme juuri saaneet jakaa huomionosoituksia. Teillä kaikilla on mahdollisuus päästä mukaan tähän toimintaan. On metsänhoitoyhdistyksen vaalivuosi. Asettukaa ehdokkaaksi, vaikka tämän illan aikana. Vaaleihin liittyvää tietoutta on jaossa MTK:n metsäjäsenkampanjan vieressä. Vaikka yhdistystoiminta vie aikaa, se myös antaa paljon. Ainakin oma tietoisuus puumarkkinoista ja metsänhoidosta paranee. Jäsenet päättävät siitä mihin suuntaan Metsoa kehitetään.

Metsänhoitoyhdistystoiminnan käynnistymisen taustalla 75 vuotta sitten oli huoli puuvarojen riittävyydestä. Ei siis mitään uutta auringon alla. Metsänomistajien näkökulmasta merkittävää oli se, että kun vientimarkkinat rupesivat vetämään, kasvava puun kysyntä nosti puun hintaan ja lisäsi metsän arvoa. Tämä kannusti parantamaan metsien puuntuotosta. Pitkäjänteisen metsänhoitotyön tulokset näkyvät tänään runsaina metsävaroina. Yksityismetsätalouden kannattavuus on se perusta, jolle tulevaisuuskin on rakennettava. Teollisuuden puuhuolto turvataan vain siten, että metsätaloutta käsitellään elinkeinona. Metsien pirstoutuminen on suuri uhkatekijä. Iso uhka on se, että talousmetsiä siirtyy harrastus ja virkistyskäyttöön. Metsävähennyksen tason nostaminen ja sen tekeminen omistajakohtaiseksi on hallitukselta viisas päätös. Sukupolvenvaihdoksen epääminen taas ei. Meidän yhdistyksen uusin palvelumuoto on kiinteistönvälityspalvelu. Sen avulla metsälle löydetään uusi omistaja. Jos metsänhoitoon ei löydy mielenkiintoa, palsta kannatta myydä. Käykää illan aikana tutustumassa Metson LKV palveluun.

Puukauppa ja metsänhoito kietoutuvat toisiinsa. Metsänhoidolliset tarpeet ovat useimmille kaikkein tärkeimpiä syitä puukaupan teolle. Hakkuiden nostaminen pysyvästi nykyistä korkeammalle tasolle edellyttää vahvaa lisäpanostusta metsien hoitoon. Täysi puupotti ei irtoa ilman viimeisen päälle hoidettuja metsiä. Siinä riittää tekemistä.

Metsänomistajalle euro on samanarvoinen riippumatta siitä tuleeko se tukki- vai kuitupuusta. Metsänhoitoyhdistyksillä on tänä vuonna erityinen harvennuskampanja. Tämä kampanja ja hallituksen veroporkkanalupaukset ovat saaneet harvennuspuukaupan ennätysvauhtiin. Teollisuus on tullitilastojen mukaan maksanut tänä vuonna tuontikuidusta selkeästi kovempaa hintaa kuin kotimaisesta kuitupuusta. Tätä taustaa vasten voi vain toivoa, että metsäfirmojen pomot eivät sorru vanhanaikaiseen puuntarjonnan lisääntyessä ja yritä rytkäyttää kuitupuun hintaa takaisin takavuosien kartellihintatasolle. Jos hintataso pitää luulen, että Venäjän puutullit voivat kääntyä maamme kansantalouden eduksi, kun suurin osa tuontipuusta saadaan korvattua kotimaisella puulla.

Arvoisa ministeri,

Tämä vuosi on ollut metsäpolitiikan suhteen erityinen. Hallitus on tehnyt useita merkittäviä päätöksiä metsätalouden toimintakentässä. Me takametsien miehet ja naiset osaamme antaa arvoa suojelulinjauksien muutokselle. Metso on parempi kuin natura. Suunnan muutos näkynee lähivuosina myös syrjäisten rataosuuksien kohentumisena ja toivottavasti myös perustienpidon paranemisena. Tulevalle syyskuulle on ladattu paljon painetta. Keskikesän verolinjaukset ovat saaneet puukaupan ennätystahtiin. Kevään ensiharvennus- ja sukupolvenvaihdossekoilua ei saa päästää toistumaan. Me seuraamme tarkasti, että lupaukset lunastetaan. Paikalla oleville lainsäätäjille haluamme viestittää, että pitäkää valtiovarainministeriön virkamiehet aisoissa. Torstai-illan kymppiuutisissa valtiovarainministeriön mörkö oli jo vesittämässä Vanhasen ja Kataisen lupausta verojen puolittamisesta. Nyt veri punnitaan - vikiseekö hallitus, kun virkamiehet vievät. Lainsäädäntösekoilulla puukaupan saa hyvin nopeasti umpisolmuun. Haluan kysyä iltamaväeltä, oletteko samaa mieltä? Muistakaa tämä viesti Arkadianmäellä.

Hyvä iltamaväki,

Viihtykää Metson synttäri-iltamissa. Yhdistyksen henkilöstö esittelee Metson monipuolista palveluvalikoimaa. Paikalla on myös lukuisa joukko yhteistyökumppaneita.Ennen kuin päästään syömään luovutan puheenvuoron Höyryveturipuiston isännälle Martti Vainiolle ja haluan toivotta Järvi-Suomen metsänomistajaliiton hallituksen puolesta menestyksekästä jatkoa metsänomistajien edunvalvontatyölle. Menestystä puukauppoihin ja metsänhoitotöihin! Toivotaan pakkastalvea.