ILTAMAPUHE MHY PIRKANMAA 31.8.2018 AKAA

31.08.2018

MHY Pirkanmaan iltamat AKAA 31.8.2019
MIKKO TIIROLA 

Hyvää iltaa pirkkalaiset metsänomistajat!

  1. Aurinko paistaa taas metsänomistajalle (eli auringonlaskun alasta takaisin talouden veturiksi)
  2. Mikä on Metsänomistajaketju ja sen työn jako (tähän kaavoituksesta)
  3. Edunvalvonnan voittoja (kannolta Brysseliin)
  4. Mitä jos etuja ei valvota eli pilviäkin on.
  5. Metsänomistajalla on vaihtoehtoja

MTK vaatii kaavoitukseen selkeyttä metsätalouden osalta

- Kaavoittaja on liian usein metsänomistajan kukkarolla , totesi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola puheessaan Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan metsäiltamissa.

Tiirolan mukaan metsänomistajan omaisuudensuojaa on pikkuhiljaa murennettu sekä maakuntakaavojen että kuntien yleiskaavojen rajoittavilla merkinnöillä erityisesti kasvukeskusten läheisyydessä.

Sipilän hallitusta Tiirola kiitteli siitä, että se poisti maisematyöluvan uusien yleiskaavojen maa- ja metsäalueiden keinovalikoimasta. Vaikutukset tosin näkyvät hitaasti, koska kaavoja päivitetään verkkaisesti

MTK:ssa ja metsänhoitoyhdistyksissä ollaan tyytyväisiä myös siihen, että Ympäristöministeriössä on vihdoin käynnistetty mittava 3,5 vuotinen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus.

Kaavamääräyksistä ei saa tulla epäselviä, muiden lakien kanssa päällekkäisiä tai ristiriitaisia vaatimuksia maanomistajalle. - Metsälaki ja luonnonsuojelulaki jo määrittelevät metsien käsittelyn kestävyyden, joten tähän ei MRL:n tulisi puuttua, vaan keskittyä lähinnä alueen käyttötarkoituksen määrittelyyn, Tiirola sanoi.

- Selkeintä olisi, jos laissa säädetään, että metsien kaavamääräyksiä toteutetaan vain viranomaispäätösten kautta. Jos maanomistajalle tulee velvollisuus ottaa kaava huomioon, tästä aiheutuva haitta tulee korvata, muistutti Tiirola. Tiirola parantaisi myös maanomistajien osallistamista. - Se, että kaavoittaja ei ota yhteyttä maanomistajaan, vaan asiasta ilmoitellaan kunnan ilmoitustaululla, ei ole nykyaikaa, Tiirola huomautti.

Metsänhoitoyhdistykset ja MTK neuvovat jäseniään kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä ja antavat lausuntoja kaavaehdotuksista ja MTK on mukana lakiuudistuksen alueidenkäytön suunnittelua koskevassa valmistelujaostossa.

Lisätietoja MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola puh. 044 538 4280