Kaava tulee, oletko valmis?

17.08.2017

MHY Keski-Suomi Metsänomistajat-lehti 03/2017
Mikko Tiirola

Miten metsänomistajan omaisuudensuojasta huolehditaan? Saako metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydellä myös edunvalvontaa, neuvontaa ja turvaa sähkölinjoihin, käytön rajoituksiin, lunastuksiin tai kaavoihin liittyen? Näihin kysymyksiin törmään säännöllisesti. Kyllä sitä turvaa ja neuvontaa saa. Metsänhoitoyhdistyksen jäsen pääsee jäsennumerollaan kirjautumaan MTK:n jäsenverkkoon Reppuun. Sinne on koottu kattava tietopaketti mm. maankäytön sopimussuosituksista ja kaavoituskysymyksistä. Oma metsäneuvoja tietää myös perusteet ja osaa ohjata ottamaan yhteyttä esimerkiksi MTK:n metsälinjan kenttäpäällikköön, joka auttaa mhy-jäsentä myös näissä asioissa. Keski-Suomessa kenttäpäällikkö on metsänhoitaja Pauli Rintala.

Kaavoituskysymykset ovat juuri nyt ajankohtaisia, kun kuntavaalit on käyty ja Keski-Suomen uutta strategista maakuntakaavaa ollaan saattamassa päätösvaiheeseen. Maakuntakaava on menossa oikeaan suuntaan. Kaavalla pyritään enemmän mahdollistamaan kuin rajoittamaan: tarkoitus on tukea Keski-Suomen strategian keihäänkärkeä, biotaloutta, ja yhteen sovittaa muita maankäyttötavoitteita sen kanssa. Kaavaehdotus on nähtävillä osoitteessa www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkastus. Metsänhoitoyhdistykset ovat olleet koko kaavaprosessin ajan MTK:n Keski-Suomen alueen metsävaliokunnan kautta vaikuttamassa kaavaan. Nykyisin voimassa olevaan maakuntakaavaan verrattuna epämääräisten ja maanomistajan oikeusturvan kannalta huonojen merkintöjen määrä on oleellisesti vähenemässä. Silti suosittelen jokaista maanomistajaa tarkastamaan oman kaavaehdotuksen ja tekemään siitä tarvittaessa muistutuksen.

Keväällä voimaanastuneilla maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksilla Sipilän hallitus helpotti MTK:n vaatimusten mukaisesti hajarakentamista ja poisti uusien maisematyölupien käytön metsätaloustoimenpiteisiin yleiskaavan metsätalousalueilla. Hyvä muutos maaseudun kannalta on myös se, että kuntien rooli ja itsenäisyys kaavoituksessa on selkeästi vahvistumassa, kun ELY-keskuksien eli tulevien maakuntavirastojen rooli kaava- ja lupa-asioissa muuttui neuvoa-antavaksi.

Uudistukset ovat todella tervetulleita, mutta on muistettava, että oikeusturva ei parane, elleivät kunnat ole itse aktiivisia näiden uusien työkalujen käyttöönotossa. Nyt kunnille tarjotaan mahdollisuuksia uudistaa alueiden käytön suunnittelua selvästi vuorovaikutteisempaan suuntaan. Nyt kun kunnille on valittu uudet päättäjät, on tärkeää, että kuntien kaavoituksessa huomioidaan aina Keski-Suomen strategian mukaisesti myös maaseutuelinkeinot. Siksi haluan, että jokainen keskisuomalainen kunta pyytää aina metsänhoitoyhdistyksen ja MTK-yhdistyksen edustajan mukaan jo kaavojen suunnitteluvaiheeseen ja pyytää näiltä paikallisilta toimijoilta myös lausunnot ennen päätöksen tekoa.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj MTK r.y.

Petäjävesi