Karrikoituja lukuja hakkuukeskusteluun

20.11.2018

MHY lehdet 04/2018
Mikko Tiirola


Kun synnyin viisikymmentä vuotta sitten oli Suomen metsissä puuta niin paljon, että katkomalla silloisen puuston kolmimetrisiksi pölkyiksi, olisi siitä muodostunut 19 metriä korkea pino maapallon ympäri.

Puuston määrä on lisääntynyt elinaikanani niin paljon, että jos nykyinen puusto kasattaisiin vastaavasti, olisi pinon korkeus jo 31 metriä maapallon ympäri.

Eikä tämä vielä kovin ihmeellistä ole, mutta kun lasketaan yhteen se, miten paljon Suomen metsien puuta on elinaikanani jalostettu rakentamiseen, papereihin, kartonkeihin ja energiaksi olisi sen pinon korkeus 34 metriä maapallon ympäri. Sekin on mainitsemisen arvoista, että jalostetusta 34 metriä korkeasta pinosta huolimatta metsien kasvu on elinaikanani kaksinkertaistunut.

Luvut osoittavat, että metsänhoito on ollut tuloksekasta. Kun eduskunta ottaa käsittelyyn viiden ympäristöjärjestön keräämän Avohakkuut historiaan aloitteen, soisi tuleviin eduskuntavaaleihin valmistautuvien ehdokkaiden pohtivan näitä lukuja ennen kuin lähtevät ottamaan kantaan tehokkaimman puuntuotantomenetelmän kieltämisestä.

Toiseksi hakkuiden rajoittamisesta tai kasvattamisesta käytävästä keskustelusta on unohtunut taloudellinen puoli. Yhden miljoonan kuutiometrin hakkuun vaikutus kansantalouden arvonlisään on Luonnonvarakeskuksen mukaan 242 miljoonaa euroa. Vastaavasti yhden miljoonan kuutiometrin kasvun (hiilinielun) lisääminen esimerkiksi lannoitusta kasvattamalla maksaisi vain 20 miljoonaa euroa. Näitäkin lukuja on syytä pohtia, kun keskustellaan hakkuiden lisäämisestä ja hiilinielujen kasvattamisesta.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, MTK r.y.

Petäjävesi