Katastrofi suomalaiselle metsätaloudelle

22.06.2021

Maaseudun Tulevaisuus  22.06.2021 Jarmo Palokallio

"Katastrofi metsätaloudelle", toteaa MTK:n Tiirola EU:n metsästrategiasta
 

Mikko Tiirolan mukaan EU:ssa on käynnissä metsävallankaappaus.

EU:n komisioin luonnostelema metsästrategia on katastrofaalinen metsätaloudelle ja kansalliselle metsäpolitiikalle, tiivistää MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Komissio keskittyy strategiassaan metsien suojeluun ja monimuotoisuuteen. Se haluaa muun muassa lopettaa avohakkuut.

"Komissio on kävelemässä täysin sekä EU:n parlamentin että neuvoston metsälinjauksien yli. Käytännössä komissio esittää EU:lle yhteistä metsäpolitiikkaa", näkee Tiirola.

EU:n metsäpolitiikka perustuisi metsien säännölliseen seurantaan ja metsien käytön suunnitteluun ympäristötavoitteiden kautta.

"Kaikki vuodetussa paperissa esitetyt juridiset aloitteet rikkovat räikeästi jäsenvaltioiden perussopimuksissa hyväksymää subsidiariteettiperiaatetta", sanoo Tiirola.

Tiirolan mukaan EU:ssa on nyt menossa metsävallankaappaus, joka vaikutuksiltaan Suomelle paljon suurempi asia kuin paljon keskustelua herättänyt elpymispaketti.

"Nyt pitää löytyä Suomen hallitukselta peräseinä", Tiirola vaatii.

Komissio unohtaa Tiirolan mukaan, että kestävän metsänhoidon pilareita ovat ympäristön lisäksi sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, joiden tasapainoa sekä parlamentti että jäsenmaiden neuvosto ovat painottaneet.

"Painopisteen suuntaaminen vain yhteen horjuttaa muita. Eikä se ole kestävää. Ja tätä komissiosta vuotanut paperi on. Sitä ei saa hyväksyä."

Komissio haluaa rajoittaa hakkuita ja kritisoi erityisesti avohakkuita. Tiirolan mukaan tämä ei kuulu missään mielessä perussopimuksen mukaisesti komission toimivaltaan.

"Hakkuumenetelmien kieltämistä tai hyväksymistä ei saa olla strategiassa mukana. Strategiassa pitää riittää toteamus, että on olemassa erilaisia paikalliseen tilanteeseen hyvin sopivia hakkuumenetelmiä."

"EU:n haluama kaskadiperiaate ei sovi pohjoismaiseen malliin. Meillä ei kasva puulajia nimeltään energiapuu, vaan kaikki energiajakeet tuleva sivujakeina. Byrokratia tappaisi puumarkkinat ja investoinnit."

Komissio suunnittelee mukaan myös erinäisiä metsäpainotteisia lakialoitteita. Nekään eivät ole linjassa unionin perussopimusten kanssa ja herättävät keskustelun komission toimivaltuuksista.

Huolta metsänomistajissa aiheuttaa, että komissio ei ole huomioinut muiden EU-instituutioiden eikä jäsenmaiden näkemyksiä siitä, millaiseksi metsästrategia pitäisi tehdä.

"On pöyristyttävää, että neuvoston päätelmiä tai parlamentin mietintöä ei ole yritettykään huomioida. Minun tietojen mukaan komissio ole edes suostunut marraskuun jälkeen ottamaan jäsenmaiden edustajia kuultavaksi asiasta", Tiirola ihmettelee.

Tiirola nostaa vielä esille, että länsimaisen oikeusjärjestelmän kulmakivi on omaisuudensuoja. Komission vuodetussa paperissa sitä ei kunnioiteta.

"Asia nousi vahvasti esille Euroopan metsänomistajajärjestön vuosikokouksessa pari viikkoa sitten. Itäeurooppalaiset metsänomistajat huokailivat, että he luulivat EU jäsenyyden myötä päässeensä kommunismin ikeestä eroon, mutta nyt näyttää siltä, että EU aikoo lainsäädännöllään tehdä saman yksityiselle metsäomaisuudelle", kertoo Tiirola.