Käytä ääntäsi

05.04.2011

MHY LEHDET 04/2011 
EDUSKUNTAVAALIT 
MIKKO TIIROLA

Päättyvällä hallituskaudella Suomea kohtasi raju metsäteollisuuden rakennemuutos. Muutamassa vuodessa jalostuskapasiteettia suljettiin yli 10 miljoonaa m3. Yhtenä selittävänä tekijänä murroksen rajuuteen tuotemarkkinoiden muutoksen ohella oli vahva euro. Ruotsissa muutokset ovatkin jääneet huomattavasti pienemmiksi, koska kruunun arvo jousti samanaikaisesti. Työnsä päättävän hallituksen toimet rakennemuutoksen vaimentamiseksi ovat onnistuneet varsin hyvin.

Nyt pitäisi olla valmiuksia lähteä rakentamaan uutta, sillä isot megatrendit näyttävät murroksessa piilevän myös suuria mahdollisuuksia. Kehittyvien maiden voimakas kasvu on aiheuttanut raaka-aineiden kysynnän voimakasta kasvua ja hintojen nousua. Uusiutuvien luonnonvarojen mahdollisuudet näyttävätkin suorastaan huikaisevilta.

Tulevan hallituksen ja eduskunnan keskeisin tehtävä onkin miettiä keinot, miten tämä kasvupotentiaali voidaan maksimaalisesti hyödyntää. Nyt ei ole keskeistä miettiä leikkauslistoja, vaan sitä, miten teollisuus saadaan uskaltautumaan investoimaan uutta kapasiteettia poistetun vanhan tilalle ja miten metsien lisääntyvä kasvu saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti? Puunkäytön lisäämisen rakentamisessa, energiantuotannossa, pakkaamisessa ja täysin uusissa tuotteissa on syytä olla politiikan ytimessä.

Vaaleissa ratkaistaan kehityksen suunta. Metsänomistajia on äänioikeutettuina noin 700 000. Noin 40% meistä ei vielä tiennyt reilu kuukausi sitten tehdyn MTK:n metsätutkakyselyn perusteella, mitä puoluetta he aikovat äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa!

Satojatuhansia metsänomistajaääniä on siis vapaana tänään alkavassa ennakkoäänestyksessä ja 17.4 olevana vaalipäivänä. Metsänomistajat voivat ratkaista vaalin. Ainakin omia tavoitteita on nyt mahdollista saada kuulluksi. Nyt on aika vaikuttaa ja tehdä kysymyksiä.

Miten ehdokkaasi suhtautuu metsätilojen sukupolvenvaihdoksien verohuojennuksiin? Onko pääomaveron nostaminen metsänomistajien ja kansantalouden etu? Jos niin kuitenkin tehdään, miten turvataan metsätalouden kannattavuus ja sektorin toimivuus? Onko ehdokkaasi valmis lunastuslain uudistamiseen niin, että maanomistaja saa oikeudenmukaisen korvauksen maallaan tehtävästä liiketoiminnasta? Miten metsälakia ja metsänomistajan valinnanvapauksia on parannettava? Löytyykö ehdokkaaltasi halua investoida alempiasteiseen tieverkkoon ja rautateihin? Onko ehdokkaasi valmis huolehtimaan kemeravarojen riittävyydestä? Aikooko ehdokkaasi pitää metsänhoitoyhdistyslain voimassa vai onko hän valtion kassaan kerättäväksi suunnitellun metsänomistusmaksun kannalla? Miten ehdokkaasi aikoo edistää puunkäyttöä edistäviä toimenpiteitä ja investointeja Suomeen ja koko EU:hun?

Vastauksia ehdokkailta kannattaa perätä henkilökohtaisilla yhteydenotoilla ja tutustumalla ehdokkaiden mielipiteisiin MTK:n eduskuntavaalisivuilla osoitteessa www.mtk.fi/eduskuntavaalit. Nyt on valinnan paikka. Käytä ääntäsi!

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj, MTK r.y