Petäjävesi mukaan biokaasun tuotantoon ja jakeluun

03.02.2021

Petäjävesi lehti 3.2.2021
Mikko Tiirola

Petäjävesi mukaan biokaasun tuotantoon ja jakeluun

Hallitus tavoittelee tieliikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kannatettava, mutta sitä ei saa toteuttaa niin, että autolla liikkuminen kallistuisi Petäjäveden kaltaisilla alueilla, jossa oma auto on lähes kaikille välttämätön. Ilmastotyön ei saa, eikä tarvitse olla ihmisten kurittamista. Siksi juuri Keskusta korostaa ilmastotyössä tavallisia suomalaisia, elinkeinoja ja maakuntia hyödyttävien ratkaisujen hakemista eikä hyväksy uusia polttoaineveron korotuksia.

Keskustan tavoite on vähentää fossiilisten energialähteiden aiheuttamia päästöjä, mutta ei vaikeuttaa ja kallistaa kansalaisten liikkumista eikä vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä. Keskustan kannattamia keinoja tavoitteeseen pääsemisessä ovat mm. etätyön lisääminen, uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen korottaminen ja panostaminen tiestön kuntoon. Nämä kaikki keskustan esitykset ovat mukana hallituksen tiekartassa.

Kotimaisiin uusiutuviin polttonesteisiin ja biokaasuun panostamalla voimme luoda myös työtä ja investointeja Suomeen. Keskustan Petäjäveden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, että Petäjävesi lähtisi kuntana mukaan maakuntaan puuhattaviin biokaasuekosysteemiä kehittäviin hankkeisiin ja edistäisi paikallisten tuottajien ja yrittäjien mukaan saamista biokaasun tuotantoon ja jakeluun.

Hajautettuna energiantuotantona biokaasulla on merkittävää työllisyyttä ja aluetaloutta vahvistava vaikutus. Petäjävedeltä löytyy satoja hehtaareita peltoja, joiden nurmesta voi tehdä biokaasua. Puunjalostuslaitosten kuoret ja yhdyskuntalietteet sopisivat hyvin kotitalouksien ja yritysten biojätteiden tueksi. Turvetuotannosta vapautuvia suopohjiakin on runsaasti biomassan tuotantoon. Varsinainen potentiaali olisi maatalouden lietteissä ja nurmissa. Myöskin vesistöjen kunnostamisen ja tienvarsien niiton biomassat kannattaisi hyödyntää.

Koska kaasuautoissa on sama polttomoottoritekniikka kuin bensa-autoissa, biokaasu on otettavissa liikennekäyttöön varsin vaivattomasti ja edullisemmin kuin sähköautoja. Biokaasuautoilusta on pitää tehdä edullisin tapa liikkua.

Ilmastonmuutoksen hillinnästä ei saa tehdä tavallista kansalaista ahdistavaa asiaa ja alleviivaan siksi Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerin Petteri Taalaksen tuoreen kirjan viestiä.

Mikko Tiirola