Kestävyyskriteereistä uusi rikkidirektiivi

27.07.2013

PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 27.7.2013 6:00
Mikko Tiirola

On suuri vaara, että EU:ssa tehdään syksyllä rikkidirektiiviäkin kohtalokkaampia päätöksiä Suomelle.

Biomassa on merkittävässä roolissa siinä, että saavutettaisiin EU:n uusiutuvalle energialle asettama 20 prosentin tavoite. Nyt Brysselissä ollaan huolissaan käytetyn biomassan kestävyydestä. Kestävyyskriteerit nestemäisille biopolttoaineille on luotu direktiivinä vuonna 2009, mutta ne on avattu uudelleen päivitettäväksi.

Kiinteiden biomassojen kestävyyskriteerit ovat EU komission valmistelussa. Kysymys on siitä luokitellaanko puu ja sen eri jakeet uusiutuvaksi energiaksi. Kyseessä on hallinnollinen päätös, jossa valkea voidaan muuttaa mustaksi, kivihiilen tasoiseksi saastuttajaksi.

Mikäli puun energiakäyttö ei saavuta yleistä hyväksyntää Brysselissä, tulee tällä olemaan kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia lupaavasti alkaneelle puuenergian käytölle Suomessa.

Suomalainen meppi Satu Hassi (vihr.) hehkuttaa blogissaan EU parlamentin ympäristövaliokunnan kantaa, joka toteutuessaan saattaisi olla tyrmäävä isku toisen sukupolven biopolttoaineiden puupohjaiselle kehitykselle. Metsäteollisuuden murroksen Suomi tarvitsee monipuolisia uusia käyttökohteita myös runkopuulle. Jätteillä ja hakkuutähteillä ei uutta teollisuutta saada aikaan.

Brysselissä pelattavassa kestävyyspelissä panokset on otettu suomalaisten pussista. Ehdotuksissa metsänomistajat velvoitettaisiin mm. todentamaan puuraaka-aineen kestävyys tilakohtaisesti, mikäli osa korjatusta materiaalista päätyisi biopolttoaineiden tuotantoon.

Tämä tarkoittaisi, että pakollinen suunnitelma ajettaisiin läpi biopolttoaineiden varjolla, sillä kasvattaessaan metsäänsä metsänomistajan on mahdotonta tietää mille markkinoille mikäkin jae tulevaisuudessa päätyy. Tästä syntyisi byrokratiaa ja metsien käyttöasteen laskeminen.

Ilmastoneuvotteluissa Durbanissa Suomen hallitus otti jo turpiinsa. Rikkidirektiivi yllätti sekä etujärjestöt että päättäjät. Nyt kaavailussa olevat biomassan kestävyyskriteerit voivat tuhota puun orastavat uudet käyttömahdollisuudet.

Tänä syksynä eivät europarlamentaarikot ja hallitus saa olla kesäterässä kun päätöksiä puun asemasta ja metsien käytöstä tehdään. Rikkidirektiivin kaltaisten päätösten luulisi antaneen esimerkin siitä kuinka kalliita kompromisseja voidaan tehdä.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

MTK ry

Petäjävesi