Kuntavaaleissa tehdään ympäristötekoja

03.04.2017

Petäjävesi lehti Keskustan vaaliliite 

Kuntavaaleissa tehdään ympäristötekoja

Kuntavaaleissa äänestäjä ottaa kantaa samanaikaisesti sekä paikalliseen elinvoimaan että maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisuun. Mennäänkö uusiutuvin paikallisin eväin vahvistaen aluetaloutta, vai museoidaanko uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ja jatketaan hiileen, öljyyn ja muoviin pohjaavaa fossiilitaloutta.

Politiikka on valintoja. Viljellä ja varjella vai museoida? Keskustelu kulminoituu vastuulliseen metsien käyttöön. Parantamalla metsien hoitoa ja lisäämällä niiden kasvua ja käyttöä pelastetaan sekä ilmastoa että luodaan työtä ja toimeentuloa keskisuomalaisille. Fossiilitalouden voittokulku on pysäytettävä. Kunnissa pitää tehdä tulevina vuosina päätöksiä, jotta luodaan edellytyksiä ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen asettamalle tavoitteelle hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2045 mennessä.

Hiilineutraaliksi pyrkivän kunta edistää massiivipuurakentamista, koska puu varastoi hiiltä jopa vuosisadoiksi. Helposti unohdetaan, että energialaitosten ja selluteollisuuden käyttämä raaka-aine on tukin kasvatuksen ja siten puurakentamisen sivutuote. Puurakentamiseen ei saada tukkeja, ellei nuoria metsiä hoideta ja harvenneta. Aivan kuin porkkanan viljelyssä: ellet kitke, et saa isoja porkkanoita. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tukin kasvatuksen sivutuotteet on järkevää hyödyntää, koska niillä syrjäytetään fossiilisia tuotteita. Biopolttoaineiden ja erityisesti biokaasun avulla voidaan liikkumisen ja kuljetusten ympäristökuormaa vähentää ja edistää kiertotaloutta. Kuntien päätöksillä on iso rooli hankkeiden edistämisessä. Uusiutuvan energian hyödyntäminen kaikissa muodoissaan on viisasta sekä aluetalouden, huoltovarmuuden että ilmaston näkökulmasta.

Kunnanvaltuusto päättää julkisista hankinnoista. Niissä pitää keskittyä laatuun pelkän hinnan sijasta. Laatukriteerien avulla on pystyttävä ohjaamaan kilpailutusta siten, että oman alueen tuotanto ja aluetalousvaikutukset sekä ilmastohyödyt saadaan huomioitua, olipa kyse rakentamisesta, kuljetuksista tai ruoasta. Kuntapäättäjien vastuulla on, ettei päiväkodeissa ja kouluissa tarjota sellaista ruokaa, jonka tuotantomenetelmät ovat laittomia Suomessa.

Mikko Tiirola

Petäjävesi