Kuntavaaliajatuksia 2021

20.05.2021

Haluan toimia Petäjävedellä sillanrakentajina, vahvistaa yhteisymmärrystä ja luoda tasapainoa eri alueiden ja toimijoiden välillä. Tarkka ja vastuullinen kuntatalous on oman päätösvallan säilymisen henkivakuutus. Haluan olla vaalimassa yhteisöllisyyttä - Petäjävesi henkeä. 

Haluan pitää huolta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, peruskouluista ja omasta lähilukiostamme. Petäjävesi kaipaa lisää elinvoimaa, yrityksiä ja työpaikkoja. 

Lupaan olla yrittäjämyönteinen ja edistää lähellä tuotettujen elintarvikkeiden ja palveluiden käyttöä. Haluan edistää biokaasuautoilua, koska se vahvistaa sekä aluetaloutta että tukisi ilmastoviisasta liikkumista. 

Petäjävesi kaipaa lisää asukkaita. Haluan edistää rakentamismahdollisuuksia koko kunnan alueella. 

Lupaan myös edistää monipaikkaisuutta ja houkutella etätyöntekijöitä ja vapaa-ajan asukkaita hakemaan poikkeamislupia kakkosasunnon muuttamiseksi pysyvän asumisen mahdollistavaksi. Kattava laajakaistaverkko kannatta kääntää vetovoimatekijäksi Petäjävedellä. 

Lupaan edistää joustavaa luvitusta ja ketterää kaavoitusta jatkossakin. Petäjäveden tulee olla valmis edistämään järkevää kuntayhteistyötä naapuriemme kanssa. Kannatan asumisen vapautta koko Petäjäveden alueella. Myös haja-asutusalueiden on saatava osansa kunnan keräämästä kiinteistöverosta. Siksi olen ollut esittämässä koko tulevalle valtuustokaudella kiinteää prosenttiosuutta kiinteistöverotuotosta ohjattavaksi yksityistieavustuksiin. 

Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille, lupaan pitää petäjävetisten puolia laadukkaiden palveluiden saatavuuden varmistamisessa. Turvallinen ja inhimillinen vanhuus kuuluu jokaiselle riippumatta siitä, asuuko hän kotona, palvelukodissa tai tehostetussa palveluasumisyksikössä tai onko hän laitoshoidossa. Sosiaalinen omatunto on osa alkiolaisuutta. Petäjäveden elinympäristöjen viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista toteutetaan parhaiten vapaaehtoisten ja maanomistajia osallistavien toimintatapojen avulla. 

Haluan olla aktiivisesti edistämässä biotalouden, asumisen ja matkailun tavoitteiden yhteensovittamista. Haluan toimia ratkaisukeskeisesti mielipiteitä jakavissa kysymyksissä. Tärkeää on aina etsiä tasapaino sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten kysymysten kanssa. Mikään niistä ei toimi viisaasti yksinään.