Kuntavaalit 2012

03.10.2012

Keskustan vaalilehti lokakuu 2012

Kuntavaalit ovat Petäjävedelle tällä kertaa tavallistakin merkittävämmät

Koko maan vaalitulos saattaa ratkaista sen, annetaanko meille mahdollisuutta päättä itsenäisesti omista asioista. Keskisuomalaisen mielipidetiedustelun mukaan me ja muuramelaiset olemme kaikkein itsenäisyystahtoisimpia Jyvässeudun kunnista. Hallituspuolueet ja perussuomalaiset vannovat vahvojen peruskuntien nimeen, joka tarkoittaisi meidän tapauksessa liittymistä Jyväskylään. Siinä piilee se sudenkuoppa, johon Petäjävettäkin ollaan pudottamassa. Kuntavaaleissa äänestäjillä on vaihtoehto, jolla tälle kehitykselle voidaan antaa myrskyvaroitus. Nyt jos koskaan kannattaa äänestää ja vaikuttaa. Keskustalla on monipuolinen lista, josta voi valita. Ääni keskustalle on samalla ääni Petäjäveden itsenäisyyden puolesta.

Omaa lähidemokratiaa kannattaa vaalia

Petäjävedellä tiedetään parhaiten se, miten päivähoito, peruskoulu tai vanhuspalvelu on järkevää hoitaa. Meillä on mahdollisuus tehdä se ihmisläheisesti ja kevyellä byrokratialla. Meillä on mahdollisuus miettiä asioita tavallisen ihmisen näkökulmasta - vähän niin kuin isäntä tai emäntä talossaan. Sitä sen kunnallispolitiikankin pitää olla - maalaisjärjen käyttöä.

Koko terveyden huolto maakunnalliselle tasolle

Petäjäveden ja muidenkin kuntien talouden ennustettavuuteen aiheuttaa jatkuvaa suurta ongelmaa terveydenhuollon ja erityisesti erikoissairaanhoidon kustannusten nousu ja niiden arvaamattomuus. Muutama onnettomuus valtatiellä tai kallis syöpähoito voi heilauttaa kunnan budjettia merkittävästi. Ei asia parane sillä, että ruvetaan puhumaan vahvasta peruskunnasta. Missään muualla Euroopassa ei terveydenhuolto ole tässä laajuudessa kuntien vastuulla. Petäjäveden itsenäisen lähidemokratian kannalta paras tae olisi se, että sekä erikois- että perusterveyden huolto hoidettaisiin Keski-Suomessa koko maakunnan laajuisena julkisen terveydenhuollon yksikkönä, jolla olisi oma veronkanto-oikeus kuten Ruotsissa.

Petäjäveden kuntastrategia toimii hyvin

Olemme saaneet uusia petäjävetisiä parin viimeisen valtuustokauden aikana nelisen sataa. Suurin osa uusista muuttajista on ollut omakotirakentajia, jotka tutkimusten (RTS 2009) mukaan tuovat Petäjäveden kaltaiselle kunnalle selkeätä plusmerkkistä tulovirtaa jo rakennusaikana. Verotulokertymät ovatkin kasvaneet Petäjävedellä viime vuosian tuplasti nopeammin kuin maassa keskimäärin. Kasvamisesta aiheutuu positiivisia ongelmia, jotka ovat näkyneet ensimmäisenä päivähoidossa. Uusi puurakenteinen päiväkoti rakennettiin edullisesti. Seuraavakin valtuusto päässee rakennuttamispuuhiin. Kodinhoidon kuntalisä, joka lähti Petäjävedellä Keskustan aloitteesta sekä perhepäivähoidon kehittäminen ovat tarpeellisia kehittämiskohteita, jotta päivähoitopaikkoja riittäisi kaikille. Tästä huolimatta seuraava valtuustokin päässee päättämään uudesta päiväkoti-investoinnista. Maalaisjärjen käyttäminen uuden päiväkodin hankinnassa on taas tarpeen, tulipa se sitten yksityisenä tai kunnallisena investointina.

Kaavoitus ja rakentaminen

Keskusta ajaa Petäjävedellä ihmisen kokoista kaavoituspolitiikkaa. Kaavoitusta pitää tehdä ihmisiä ja elinkeinoja varten, mahdollisimman lähellä ja vuorovaikutteisesti. Petäjäveden valttina tulee olla jatkossakin luistavat kaavat ja liukkaat luvat. Kansalaisten ja perheiden on saatava asua ja yrittää siellä missä se on heidän tarpeiden mukaista. Lähtökohtaisesti omistamalleen maalle on voitava rakentaa niin taajamassa kuin haja-asutusalueella. Hajautettu rakenne on usein ekologisempaa kuin keskittäminen. Lähiruoka, lähienergia ja puurakentamisen suosiminen sekä kotikunnasta lähellä tuotettujen palveluiden hyödyntäminen on otettava entistäkin painokkaammin huomioon Petäjäveden päätöksenteossa. Euron kierrättäminen paikallisesti vahvistaa meidän kaikkien hyvinvointia ja kuntataloutta. Kotia kannattaa puolustaa: on kotiin tulon aika.