Lunastuslaki on tuulivoiman ongelma

06.11.2020

Mikko Tiirola
06.11.2020

Vaikka tuulivoiman lisäraken­taminen koetaan yleisesti tarpeellisena, hyväksyy entistä harvempi sen rakentamista elinpiiriinsä. Näyttää vahvasti siltä, että tulevat tuulipuistot suunnitellaan siksi entistä useammin harvaanasutuille alueille. Kunnille tuulivoima­investoinnit ovat kiinnostavia kiinteistöverotulojen vuoksi. Ilman niitä kunnat tuskin edistäisivät tuulikaavoitusta, koska tuulivoiman työllistävä vaikutus rajoittuu rakentamis­aikaan.

Maanomistajille, joiden maille tuulivoimaloita on mahdollista sijoittaa, tarjoutuu maa-alueen vuokrasta tai tuulipuiston tuotosta merkittävä tulon lähde. Isot maanomistajat tekevätkin aktiivisesti hankekehitystä tuulivoimaa rakentavien yritysten kanssa. Myös metsätalouden harjoittamiselle tuulipuistoista on etua, koska hankkeen totuttamiseksi metsätieverkkoa täytyy parantaa merkittävästi.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)MAINOS PÄÄTTYY

Osalle metsänomistajista tuulivoimahankkeista tulee vain haittaa. Tuulipuistoista rakennettavat sähkön siirto­linjat vaativat 26-30 metrin levyisen avoimen johtokäytävän. Rakentamisen hyväksyttävyys on heikentynyt johtokäytävien rakentamistarpeen takia. Ongelmia tulee luonnon monimuotoisuuden ja hiili­nieluja vähentävän metsäkadon muodossa, kun metsäalueita pirstoutuu.

Maanomistajia harmittaa vanhanaikainen lunastuslaki. Kun Suomea sähköistettiin, hyväksyivät maanomistajat, että sähkölinjat vedettiin eikä johtokäytävistä juuri korvauksia maksettu. Oli kaikkien yhteinen etu, että kyliin saatiin sähköt. Sähköverkkojen omistajina oli yleisimmin kunnallinen tai maakunnallinen verkkoyhtiö. Nyt liiketoimintaa tekevät kansainväliset yritykset. On täysin perusteltua kysyä, saako toisen maalla tehdä liike­toimintaa maksamatta osaa tuotosta maan omistajalle.

Kun tuulipuistoja tullaan suunnittelemaan merkittävästi lisää metsäisille ja syrjäisille seuduille, olisi lainsäädännön epäkohta viisasta korjata. Oikeudenmukaisinta olisi maksaa johtoalueen omistajille tuottoon perustuvaa korvausta. Lainsäädännön muutos on tarpeen, jotta myös syrjäisille alueille rakennettavilta tuuli­puistoilta ei lähtisi laajan metsänomistajakunnan tuki.

Tuulivoimaa tarvitaan, mutta se ei saa tapahtua kolonialistisilla toimilla.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj, MTK ry

Osalle metsän­omistajista tuulivoima- hankkeista tulee vain haittaa.