Lunastuslaki uusiksi

03.08.2017

PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 3.8.2017 3:00
Mikko Tiirola

Yleisen edun nimissä tehdään vuosittain lähes 500 lunastustoimitusta. Kun Suomea rakennettiin, oli ymmärrettävää, että monessa tapauksessa tyydyttiin talonpoikaisen ajattelun hengessä pieniin korvauksiin, kun omaisuutta pakkolunastettiin. Nyt esimerkiksi kunnalliset sähköyhtiöt on laajalti yksityistetty ja yhä useammin lunastustoimitukset palvelevat yksityistä ja jopa kansainvälistä liiketoimintaa.

Lunastuslainsäädäntö on 40 vuotta vanha ja kovin usein maanomistaja joutuu pettymään saamiinsa korvauksiin. Ympäristöarvojen vallankumous on tapahtunut näinä vuosikymmeninä ja ympäristölainsäädäntö, jota lunastuslaki palvelee, on isolta osalta rakennettu lunastuslain voimaantulon jälkeen.

Vetoan oikeusministeri Antti Häkkäseen (kok.), että lunastuslain kokonaisuudistus saataisiin tehtyä tällä vaalikaudella MTK:n eduskuntavaalitavoitteen mukaisesti.

Lunastuskorvauksella tulisi voida hankkia lunastetun omaisuuden sijaan vastaavanlainen omaisuus vapaaehtoisella kaupalla. Nyt näin ei aina ole. Ruotsissa omaisuuden haltijalle maksetaan varsinaisen markkina-arvoon perustuvan lunastuskorvauksen lisäksi 25 prosentin lisäkorvaus.

Lakia uudistettaessa tulisi huomioida, että maanomistajan käyttöoikeutta rajoittavissa tilanteissa tulisi vaihtoehdoksi myös määrävälein maksettavat korvaukset, jotta tosiasiallisesta haitasta maksettava korvaus määräytyisi kulloistakin tilannetta vastaavasti.

Laki ei huomioi tilanteita, joissa samaan alueeseen kohdistuu useita lunastustoimenpiteitä tai käytön rajoituksia. Vaikka yksittäiset toimenpiteet eivät aiheuttaisi korvauskynnyksen ylittymistä, on useiden samalle alueelle kohdistuvien rajoitteiden vaikutus maanomistajan omistusoikeuteen kohtuuton. Siksi se pitäisi saada yhteismitallisesti korvattavaksi. Kaavoitus on yksi esimerkki tällaisesta toiminnasta.

Lunastetun omaisuuden avulla tehdään nykyisin merkittävää liiketoimintaa. Lakiin tulisikin sisällyttää säännös, jolla maanomistaja voisi saada pienen osuuden lunastuksen tuomasta hyödystä ja tuotosta. Lunastuksessa korvataan nykylain mukaan vain välittömät menetykset.

Mikko Tiirola

puheenjohtaja

metsävaltuuskunta, MTK r.y.

Petäjävesi