Luonnonsuojelijat vapaamatakustajina

31.01.2017

MHY Lehdet 01/2017
Mikko Tiirola

Metsäsektorilla on keskusteltu viime aikoina siitä, kuinka metsien monimuotoisuus voidaan turvata samalla kun hakkuita lisätään biotalouden tarpeisiin, jotta maailma voitaisiin pelastaa fossiilitalouden aikaansaamalta ilmastonmuutokselta. Tavoitteena on löytää uusia ja innovatiivisia keinoja perinteisen suojelun rinnalle. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että uusia tuulia keskustelupöytään olemme tuoneet vain me metsänomistajat.

Valtiovallan ajatus konkretisoituu Suomi 100 - juhlavuoden suojelumetsiköihin, eli perinteiseen suojeluun. Metsänomistajien toivotaan osoittavan ilmaiseksi suojeluun vähintään 100 ha per maakunta juhlavuonna kampanjaluonteisesti. Jokaista yksityistä lahjoitettua hehtaaria kohden valtio pistäisi suojeluun toisen hehtaarin valtion maista.

Monimuotoisuutta edistäviä ratkaisuja on kuitenkin mahdollista tehdä myös talousmetsissä. MTK ja Energiateollisuus ryhtyvät testaamaan monimuotoisuudelle arvokaan kolo- ja lahopuuta tuottamista sähkölinjojen reunoilla. Sen sijaan, että yksittäiset linjojen päälle taipuvat lehtipuut kaadettaisiin ja kuljetettaisiin pois, niistä voi tehdä tekopökkelöitä ja jättää kaadetun latvaosan reunavyöhykkeelle tuottamaan lahopuuta. Metsien monimuotoisuus lisääntyisi ilman metsänomistajalle koituvia taloudellisia menetyksiä, saataisiin kustannussäästöjä puunkorjuussa, vältettäisiin katkoksia sähkönjakelussa ja lahopuut ja pökkelöt saataisiin tuotettua siellä, missä ne vähiten haittaavat normaalia metsätaloutta.

Metsänomistajat haluat monimuotoisuuden turvaamista markkinalähtöisesti. Kun lisäsuojelua halutaan, pitää olla valmis myös kantamaan oma osansa suojelun kustannuksista eikä jättää sitä metsänomistajien ja valtion harteille.

MTK onkin esittänyt suojelusäätiön perustamista. Suomen valtio voisi laittaa itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi perustettavaan Metso-suojelusäätioon alkupääoman, kuten se teki Sitraan 50 vuotta sitten. Se toisi lisärahaa metsiensuojelun Metso-ohjelmaan, johon ei valtion tiukassa taloustilanteessa ole saatu riittävästi rahoitusta. Silloin yksityiset henkilöt ja yritykset voisivat konkreettisesti tehdä lahjoituksia Metsoon sen sijaan, että vain esittäisivät vaatimuksia suojelulle ja vaatisivat metsänomistajilta monimuotoisuustöitä ilman korvauksia.

Verottaja mahdollistaa jo tällä hetkellä vähennyksen yhteisöverotuksessa tieteelle ja kulttuurille tehtävistä lahjoituksista. Valtio voisi vahvistaa panostaan säätämällä lahjoitusvähennyksen koskemaan myös uudelle suojelusäätiölle tehtäviä lahjoituksia. Ministeri Tiilikainen piti avausta mielenkiintoisena. Toivottavasti myös luonnonsuojelujärjestöt ja metsäteollisuus näkisivät tässä mahdollisuuden.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj MTK r.y.

Twitter: @TiirolaMikko