Metsämarssille viikolla 37!

23.08.2023

SAVONMAA KOLUMNI METSÄNOMISTAJAN ÄÄNITORVI

Kesällä 1950 järjestettiin valtakunnallinen Metsämarssi. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden toteuttamiseen laskettiin osallistuneen kesäkuisen kampanjaviikon aikana lähes puoli miljoonaa suomalaista. Maakuntien välisessä kilpailussa aktiivisimmiksi metsämarssijoiksi osoittautuivat itäsavolaiset. Metsämarssin puuhamiehenä toimi Keskusmetsäseura Tapion johtaja N. A. Osara. Metsämarssin tarkoituksena oli sodanajan pakkohakkuiden jälkeen saada metsien hoitaminen kansalaishyveeksi. Kauaskantoisempana tavoitteena oli metsien kasvun kaksinkertaistaminen. Sotakorvauksia maksavalle Suomelle metsien tuottama talous- ja työllisyysvaikutus olivat elintärkeitä.

Metsämarssin tavoitteissa onnistuttiin. Vuotuinen metsien kasvu on tuplaantunut yli 100 milj.m3:n. Keskimääräisellä metsämaan hehtaarilla on nyt runkopuuta lähes 40 m3:ä enemmän puuta kuin metsämarssin aikaan. Suomen metsien puuvaranto on miljardi kiintokuutiometriä suurempi kuin vuonna 1950. Jos tuo metsiin kertynyt lisä pinottaisin kolmimetriseksi pölleiksi, muodostuisi siitä yli 11 metriä korkea pino maapallon ympäri.

Mhy Etelä-Savon puheenjohtaja Kaisa Ralli teki metsävaltuuskunnassa esityksen, että olisi oikea aika uusia metsämarssi. Metsävaltuuskunta keskusteli asiasta ja päätyi yksimielisesti siihen, että tarvitsemme modernin version metsämarssista MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten organisoimana. Repivä ja polarisoitunut metsäkeskustelu kaipaa yksityismetsänomistuksen kunnianpalautusta. Tavoitteeksi linjattiin saada 600 000 metsänomistajat tuntemaan ylpeyttä ja iloa omasta metsästään ja ymmärtämään sen monipuolinen arvo. Median toivotaan kampanjaviikon aikana havahtuvan yksityismetsänomistamisen tuottamasta arvosta. Tavoitteena on metsässä tekemisen lisäksi aktivoida metsänomistajia viestimään sosiaalisessa mediassa metsän tuottamasta hyvästä. Olipa se iloa hyvästä metsänhoidosta, liikuntasuorituksesta raivaussahan sarvissa, marja- ja sieniapajasta, metsästyksen erätulilta tai monimuotoisuuskohteen vaalimisesta. Kampanjaviikolla halutaan tavoittaa myös niitä metsänomistajia, jotka eivät vielä ole metsänhoitoyhdistysten jäseniä.

Nyt metsämarssin toteutus on käsillä. Metsämarssi 2023 -tilaisuudet järjestetään 11.9. alkaen viikon 37 aikana. Historiallista metsämarssia kunnioitetaan järjestämällä valtakunnallinen Metsämarssi 2023 tilaisuus Järvenpäässä vuoden 1950 muistoksi pystytetylle Metsämarssi-muistomerkillä. Paikalle kutsutaan laajasti mediaa ja keskeistä poliittista johtoa.

Metsämarssi 2023 näyttäytyy sekä sähköisesti Metsämarssi -kanavalla, sosiaalisessa mediassa, että erilaisina metsänhoitoyhdistyksissä järjestettävinä tapahtumina. Metsämarssi.fi -sivustolle kootaan mm. metsänhoitoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvää videosisältöä. Metsänomistajilta toivotaan aktiivisuutta sekä omilla metsäpalstoillaan että erityisesti kampanjaviikolla aktiivista omien postauksiensa jakamista metsässä tekemisistään aihetunnisteella #metsämarssi2023. Itäsavolaisilla on vanhan metsämarssin voittajan viitta. Olkaahan aktiivisia Metsämarssilla 2023!