Metsänielujen miljardilaskuilta pohja pois - laskelmiin tehtiin merkittävä korjaus

18.10.2023

IIJOKISEUTU | KOLUMNI


Luonnonvarakeskus julkaisi pari viikkoa sitten tiedotteen metsien hiilinielujen vertailutason teknisestä korjauksesta. Tiedotteeseen sisältyi merkittävä uutinen, jota ei kuitenkaan ole uutisoitu valtakunnan päämedioissa Maaseudun Tulevaisuutta (9.10.) lukuun ottamatta.

Tekninen korjaus metsien hiilinielun vertailutasoon liittyy EU:n maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden laskentaan, jolla metsänielua verrataan asetuksessa kullekin EU:n jäsenmaalle määritettyihin velvoitteisiin.

Viime joulun alla Luonnonvarakeskus otti ilmaston lämpenemisen aikaansaamat ojitettujen turvemaiden maaperän kasvavat hiilipäästöt metsänielujen laskelmiin mukaan ilman, että silloin tehtiin tarvittavia teknisiä korjauksia vertailutasoihin. Nyt ne on tehty.

Uusi metsänielun vertailutaso (14,84 milj. ekv. CO2ton) on tehdyllä korjauksella lähes 9 miljoonaa hiilidioksidi ekvivalenttitonnia alhaisempi kuin aikaisempi (23,49 milj. ekv. CO2ton). Tämä on maallikolle vaikea ymmärtää, mutta luku on todella merkittävä ja siksi kyse on merkittävästä uutisesta. Se tarkoittaa suunnilleen saman kokoista hakkumäärää, sillä yksi kiintokuutiometri puuta sitoo lähes tonnin hiilidioksidia.

"Tekninen korjaus metsien hiilinielun vertailutasoon liittyy EU:n maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden laskentaan, jolla metsänielua verrataan asetuksessa kullekin EU:n jäsenmaalle määritettyihin velvoitteisiin."

Eduskuntavaalien alla erityisesti Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ja Suomen ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä puhuivat toistuvasti Suomelle tulevista miljardilaskuista, ellei metsänielua vahvisteta hakkuita rajoittamalla.

Näitä kannanottoja uutisoitiin näyttävästi valtakunnan päämedioissa. Luonnonvarakeskus tipautti näiltä puheilta pohjan pois. Kirjoitin eduskuntavaalien alusviikolla ilmastopolitiikasta kolumnin (Iijokiseutu 29.3.) otsikolla: Taalaksen vai Ollikaisen linjalla. Kolumnissani vertasin näiden tiedemiesten suhtautumista metsien käyttöön ilmastopolitiikan työkaluna.

Uudet vertailutasolaskelmat vahvistavat, että on tärkeää ja perusteltua, että Orpon hallitusohjelman kirjaukset ovat lähempänä Taalaksen linjaa kuin Ollikaisen linjaa. Vahvasti velkaantuvalla kansakunnalla ei ole varaa tehdä populistista ilmastopolitiikkaa metsänieluilla.

Kun otetaan huomioon, että viime vuonna metsäteollisuus oli koko vuosituhannen kovimmalla suhdannehuipulla ja verrataan tilannetta nykyiseen taantumaan, voidaan olettaa, että tänä vuonna metsien hiilinielu saattaa hyvin olla jo EU-velvoitteiden tasolla.

Metsänielupaniikille ei ole perusteita. Hyvään ja kasvua lisäävään metsänhoitoon kannustaminen riittää.

Yleisradion television pääuutislähetyksessä (11.10.) oli pitkähkö uutisjuttu metsien hiilinieluista, mutta jossa ei sanallakaan mainittu Luonnonvarakeskuksen tekemistä merkittävistä metsänielulaskennan muutoksista.

Pohdittavaksi jäi jälleen, että onko metsien hiilinielulaskenta toimittajille liian vaikea ymmärtää? Toivottavasti kyse ei ole uutisten tietoisesta valikoinnista.

Mikko TiirolaMetsävaltuuskunnan puheenjohtaja, MTK r.y.