Metsänomistaja - äänestä metsämeppejä EU-parlamenttiin!

29.05.2024

Lukijalta | MT Metsä | Politiikka | Mikko Tiirola

EU-vaalit eivät ole aikaisemmin kiinnostaneet suomalaisia – ei myöskään metsänomistajia. 2000-luvun EU-vaaleissa äänioikeuttaan on käyttänyt vain neljä kymmenestä äänioikeutetusta suomalaisesta.

Maaseudulla on äänestetty selvästi kaupunkeja laiskemmin, vaikka maaseutua EU-päätökset koskettavat huomattavasti kaupunkiseutuja enemmän. Viime EU-vaaleissa Lapin ja Itä-Suomen maakuntien äänestysaktiivisuus oli lähes 20 prosenttia pienempi kuin Helsingissä.

Ilmassa on merkkejä, että kesäkuun EU-vaaleissa metsänomistajien äänestysaktiivisuus kasvaa. Ennallistamisasetus, taksonomia, lulucf, bioenergian kestävyyskriteerit, metsien valvonta-asetus ja metsäkatoasetus ovat näyttäytyneet metsänomistajille EU:n metsätsunamina. Metsänomistajia on yli 600 000. EU-vaaleissa ei yksikään puolue ole Suomessa kerännyt yli 400 000 ääntä 2000-luvulla. Kun metsänomistajat saadaan innostumaan vaaliuurnille, on toivoa saada metsätsunami rauhoittumaan.

Tsunamin hillitsemiseksi tarvitsemme päteviä metsämeppejä. EU parlamentissa ei ole samanlaista ryhmäkuria kuin Suomen eduskunnassa.

Kun metsäasiat ovat suurimmalle osalle 720 mepistä kaukaisia asioita, pystyy vain osaava, kielitaitoinen, ahkera sekä hyvät verkostot ja avustajat hankkiva metsämeppi vaikuttamaan toisten meppien mielipiteisiin omassa ryhmässä ja valiokuntatyössä. Osaava metsämeppi pyrkii ja pääsee asiantuntemuksellaan oman poliittisen ryhmänsä edustajaksi tärkeisiin valiokuntiin sekä laatimaan lainsäädäntöesityksistä valiokuntaraportteja.

Äänestyspäätöstä tehdessään metsänomistajan kannattaa selvittää, haluaako ehdokas olla metsämeppi ja onko hänellä mainittuja ominaisuuksia.

Puolueiden ohjelmissa on eroja, mutta niin on myös puolueiden sisällä ehdokkaiden välillä. Vaikeutta tuottaa se, että saman puolueen listoilla voi olla ehdokkaita, joiden metsämielipiteet poikkeavat jyrkästikin toisistaan.

Siksi fiksua metsämeppiä haluava valikoi äänensä sellaiselle ehdokkaalle, jolla on myös potentiaalia tulla valituksi.