METSÄNOMISTAJIEN LIITTO POHJOIS-SUOMI VUOSIKOKOUS 4.5.2012 OULU

04.05.2012

Musiikkia vai lankkua maailmalle?

Palvelutuotteiden viennistä toivotaan kansantalouden pelastajaa, vaikka esimerkiksi kovasti hehkutetun musiikkiteollisuuden viennin arvo on pienempi kuin yhden pohjoissuomalaisen sahan. Onko talouspäättäjiltä hukkunut suhteellisuudentaju kokonaan, kysyi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomen vuosikokouksessa Oulussa 4.5.2012

Vaikka metsäteollisuus elää murroksessa, tuottaa se Suomen vientituloista viidenneksen ja nettovientituloista lähes kolmanneksen. Ja tämä siitä huolimatta, että puunkäytöllä mitattua jalostuskapasiteettista on suljettu yli 10 % viimeisen vuosikymmenen aikana.

Suomen vaihtotaseen alijäämä kasvaa koko ajan. Jos Suomen valtion luottoluokitus laskee, lainanhoitokulut kohoavat huolestuttavasti. Lääkkeenä tähän jotkut puhuvat aivan tosissaan panostamisesta musiikkibisnekseen vientialana. Tiirola peräänkuuluttaa jonkinlaista suhteellisuudentajua tai edes alkeellista matematiikkaa: Suomalaisen musiikkiviennin arvoksi laskettiin viime vuonna 23 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi esimerkiksi Kuhmo Oy:n sahan viennin arvo on suurempi, kuin koko hehkutetun musiikkiviennin, vaikka Kuhmon tuotannosta pääosa käytetäänkin kotimaassa.

Palvelutuotteiden vienti ei ole huono asia, mutta palveluiden pitäisi liittyä fyysisiin tuotteisiin, jotka jalostetaan meillä ja myydään ulkomaille. Metsäteollisuus käyttää lähes pääsääntöisesti kotimaisia tuotantopanoksia. Luonnonvara-aloihin panostaminen olisi Tiirolan mukaan viisasta yhteiskuntapolitiikkaa ja parasta mahdollista aluepolitiikkaa.

- Mutta sen sijaan kuljetuskustannukset ovat nousseet hurjasti, alempiasteinen tieverkosto rapautuu, kuljetustukia on karsittu 60 % ja syksyn budjetissa metsätalouden investointirahoista leikattiin viidennes. Sahojen syöttötariffi jäi torsoksi ja veronmaksajien rahat puhalletaan taivaan tuuliin. EU:ssa suunnitellaan laivaliikenteelle rikkidirektiiviä. Valtion toimesta parhaita oksia siis sahataan altapäin poikki. Puurakentamisen edistäminen onkin ainoita positiivisia signaaleja metsätaloudelle, mutta kaiken tämän keskellä se vaikuttaa lähinnä oljenkorren heittämiseltä hukkuvan avuksi, Tiirola maalailee.

Lisätietoja: Mikko Tiirola, MTK, puh. 044 538 4280