Metsätietolakia muutetaan

08.11.2016

MHY Keski-Suomi Metsänomistajat -lehti 04/2016
Mikko Tiirola

Euroopan komissio ilmoitti viime syksynä, ettei nykyinen laki Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojärjestelmästä täytä ympäristötietodirektiivin vaatimuksia. Suomessa valtiovalta tulkitsi tätä meidän harmiksi niin, että kaikesta metsäkeskuksen hallinnassa olevasta metsävaratiedosta tulee julkista.

MTK:lle ja metsänhoitoyhdistyksille metsänomistajien omaisuuden suojan puolustaminen on perustehtäviä, joten väännöstä tuli tiukka. Metsänomistajia pelotti ajatus, että metsäsuunnitelmatasoiset tiedot valuvat vääriin käsiin. Metsävaltuuskunta linjasi vuosi sitten, että haluamme olla edistämässä digitaalisten palveluiden syntymistä ja siksi olemme valmiita siihen, että hilapohjainen kaukokartoitustieto tulisi julkisesti saatavaksi. Kuviotietojen suhteen kantamme on tiukka.

Metsävaratietojen julkisuudesta väännettiin peistä lähes vuosi. Syyskuun lopulla pääsimme ministeriön ja teollisuuden kanssa vihdoin kaikkia osapuolia tyydyttävään sopimukseen. Hallitus linjasi tulevan mallin neuvottelutuloksen mukaisesti ja lähetti komission kyselyyn vastauksen yhdessä sovitun ratkaisun mukaisesti.

Kun uusi metsävaratietolaki tulee voimaan, todennäköisesti vuoden 2018 alussa, metsänomistaja päättää itse kuviotietojensa olemassa olosta metsäkeskuksen tietojärjestelmässä. Jos kuviomuotoset metsävaratiedot ovat metsäkeskuksessa, ne ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Jos metsänomistaja poistattaa metsävaratietonsa metsäkeskuksesta, ne eivät ole myöskään metsänomistajan käytettävissä metsään.fi palvelussa. Kaukokartoitukseen perustuva hilatieto on vapaasti saatavilla internetissä ja tietysti metsään.fi palvelussa.

Vaikka metsänomistaja poistattaa kuviotiedot metsäkeskukselta, saa hän ne itselleen ja omaan metsänhoitoyhdistyksen hyödynnettäväksi ja jalostettavaksi. Tällöin ei ole pelkoa, että tieto valuisi ulkopuolisille.

Uusi malli tulee johtamaan siihen, että palvelujen kaupallinen tarjonta metsäomistajille kasvaa. Olisiko myös metsäkeskuksen syytä kehittää palvelujaan ja asiointiportaaliaan hilapohjaiseksi muuttuvassa tilanteessa? Metsänomistajien ja koko metsäalan etu olisi se, että metsäkeskus tuottaisi tiheästi päivittyvää hilatietoa yhdistämällä voimavarat Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tällä tavalla pystytään saamaan edullisemmin, enemmän ja tuoreempaa tietoa. Metsäsuunnitelmatasoisten palvelujen tuottaminen kannattaa jättää kilpailluille markkinoille eikä Metsään.fi palvelua ei pidä markkinoida metsäsuunnitelmana vaan asiointiportaalina. 100 % valtionavulla ei pidä kilpailla yksityisen liiketoiminnan kanssa. Tällöin tietosuojakysymyksistäkään ei tarvitse taistella. Metsäkeskuksen roolista onkin syytä käynnistää pikaisesti evaluointi, kun lainsäädäntö muuttuu ympärillä ja maakuntauudistus muuttaa edistämistoiminnan pelikenttää. Metsäkeskuksen edistämistoiminnalla on keskeinen rooli metsäbiotalouden nousussa, kun asiakkaiden tarpeista pidetään hyvä huoli.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj MTK r.y.

Twitter: @TiirolaMikko