Metsävaltuuskunnan puheenjohtajan joulukirje 2021

20.12.2021

Metsävaltuuskunnan puheenjohtajan joulukirje 2021

Joulurauhaa ja kiitokset kuluneesta vuodesta!

Osaltani metsänomistajien edunvalvonta on rauhoittumassa joulun pyhien odotteluun. Jäljellä urakasta on enää Tuomaan päivänä pidettävä Metsäsäätiön hallituksen kokous ja metsävaltuuskunnassa esittämäni tieteellisen metsäpaneelin työstämispalaveri.

Vuoden 2021 metsänomistajat muistavat vilkkaana puukauppavuotena. Koronakriisiä hoidettiin jättimäisillä elvytyspaketeilla. Ne saivat puutuotteiden kysynnän historiallisen voimakkaaseen kasvuun. Lankun hinta jopa nelinkertaistui USA:ssa. Puukauppa kävi niin vilkkaasti, että puun hinnat nousivat vain kymmenkunta prosenttia.

Osaltaan vilkasta puun tarjontaa selitti myös repivä metsäkeskustelu. Aavistushakkuut palasivat 25 vuoden tauon jälkeen metsänomistajien huulille. Yhä useamman leimikon tilaaja on huolestunut EU:n ja ympäristöjärjestöjen metsien käytön sääntelyä hamuavista puheista. Kaikki nämä satoivat lyhyellä tähtäimellä puunostajien taskuihin. Puuta tuli markkinaan niin paljon, että hinnan ei tarvinnut kehittyä lopputuotteiden maksukyvyn mukaisesti.

Ensi vuosi näyttää mielenkiintoiselta. Venäjä rajoittanee puun vientiään, turpeen käyttö romahtaa. Samalla uusien investointien puunhankinnan käynnistyminen sekä edelleen jatkuvat elvytystoimet luovat pohjaa hyvälle puukauppavuodelle. Puumarkkinoiden toimivuuden edistämiseen tarvitaan viisautta, sillä hakkuiden rajoittamispaineet tuntuvat lisäävän järeän puun tarjontaa.

Vuosi 2021 muistetaan kiivaana EU metsäkeskustelun vuotena. Metsästrategia-keskustelu oli kesällä kuumaa. Mielipidetutkimuksien mukaan vahva enemmistö suomalaisista haluaa pitää metsäpolittikan kansallisena. Syksyllä EU:n taksonomia nousi jopa heiluttamaan hallitusta. Kiivas vaikuttamisemme ei kantanut siihen saakka, että komission esitys olisi kaatunut. Hukkaan vaikuttaminen ei kuitenkaan ole mennyt, koska taksonomian seuraavissa biodiversitteettivaiheissa ne varsinaiset vaaran paikat ovat.

Seuraavat vuodet tulevat olemaan edunvalvonnallisesti kovia. EU komissiolla on Green Dealin läpiviennissä metsien käytön suhteen hyvin vahva poliittinen agenda. Projektia vetää vpj Timmermanns. Hänen kabinettipäällikkönään toimii Hollannin Greenpeacen ex-työntekijä. Pohjolan Marialla ja koko MTK:n Brysselin edunvalvonnalla riittää työmaata ja meillä kaikilla hallituksen vahtikoirina.

Kotimaassa ympäristöministeriö pisti lausunnolle omina esityksinään lakiluonnokset sekä uudesta luonnonsuojelulaista että kaavoitus- ja rakennuslaista. MTK:n juristit Anna-Rosa ja Leena ovat työstäneet niistä todella kattavat ja kriittiset lausunnot omaisuudensuoja- ja elinkeinonäkökulmat kärkenään. Kovaa poliittista vääntöä näistä laeista on tiedossa hallituksen sisällä. Se istuuko hallitus koko kauttaan, ratkennee keväällä. Metsä-, omaisuudensuoja- tai talouskysymyksiin hallitus saattaa karahtaa.

Lunastuslain uudistus ei ole vieläkään edennyt hallituksessa. Metsänomistajia puhuttaa todella kiivaana käyvä tuulivoimarakentaminen. Pitkien siirtolinjojen pilkkahintaisina lunastuskorvaukset ärsyttävät eniten. Mhy-kentän tuleekin olla aktiivisesti neuvomassa metsänomistajia MTK:n asiantuntijoiden rinnalla tuulivoimasopimuksiin liittyvissä sudenkuopissa ja olla aktiivisesti perustamassa maanomistajien toimikuntia. Nostin erillisen tuulivoimalain tarpeen esille metsävaltuuskunnassa. Tietojeni mukaan tuulivoimalain säätämisestä on tulossa kansalaisaloite vuodenvaihteen tienoilla.

Rahastojen yhä kiivastuva metsätilojen hankinta puhuttaa paljon. Hallitus teki esityksestämme lakimuutoksen, joka estää metsärahastoja hyödyntämästä metsävähennystä vuodenvaihteen jälkeen. Tavoittelemamme metsävähennyksen tason nostaminen jää odottamaan seuraavaa eduskuntavaalikampanjaa. Esitin metsävaltuuskun-nassa myös tarvetta metsäverotuksen kokonais-uudistukselle, sillä mattimeikäläinen tulouttaa joka kolmannen puun verokarhulle, Tornator joka viidennen, mutta ulkolainen metsärahasto jättää monessa tapauksessa verokarhun nuolemaan näppejään. Vaikuttamistyö puolueiden eduskunta-vaaliohjelmiin on tärkeää tulevana vuonna.

Eduskuntavaaleihin valmistautuminen näkyy ilmastokeskustelun lisäksi kiihtyvänä luonto-keskusteluna. Tulemme aktiivisena osapuolena edistämään vapaaehtoisia monimuotoisuuden turvaamiskeinoja: Metso- ja Helmi-ohjelmia. Haemme ensi vuonna uusia ansaintamahdollisuuksia Oma Metsän hiilikauppapalveluilla. Luontoarvot.fi markkinapaikan avulla käännetään metsien suojelupainetta uusiksi ansaintamahdollisuuksiksi.

Järjestössäkin tapahtui. Alkuvuodesta puhelimet kävivät kuumina ja sähköpostit täyttyivät. Järjestöuudistuksen jäsenlaskutus ei mennyt kuin Strömsössä. Isot kiitokset kärsivällisyydestä toimistohenkilöille ja kaikille Oiva-hässäkän purkuun osallistuneille. Projektin virheitä ja onnistumisiakin on analysoitu perusteellisesti ja samalla jäsenrekisterejä on huollettu. Ensi keväänä laskutus tapahtuu kahdessa portaassa niin, että helmikuulla jäsenlaskut lähtevät niille jäsenille, jotka ovat vain mhy-jäseniä ja maaliskuulla MTY-jäsenille ja niille, jotka ovat molempien jäseniä.

Metsänomistajat ketjua on rakennettu Oiva hässäkän jälkeen koko ajan vahvemmalla yhteistyöhengellä. Metsävaltuuskunta hyväksyi uuden yhteisen Metsänomistajat -strategian, jonka kärkinä 1) rakennamme yhtenäisen ja uudistuvan Metsänomistajat-järjestön, 2) lisäämme kilpailua metsänomistajan eduksi ja 3) olemme metsänomistajan tukena ja turvana. Tavoitteemme on olla, ei enempää eikä vähempää, maailman paras metsänomistajien edunvalvonta- ja palveluketju. MHYP sai tehtyä ison päätöksen, kun yhteiseksi toiminnanohjausjärjestelmäksi valittiin Leafpoint. Ketjun strategia ja uusi ketjusopimuskin ovat keväällä kentän punninnassa. Toivon kovasti, että päätökset saadaan huhtikuun alussa aikaiseksi yksimielisesti.

Maakunnissa ovat aloittaneet uudet maakunta-valtuustot. Monessa maakunnassa tehdään uusia kaavoja. Kenttäpäälliköillä ja tuottajaliitoilla on tiedossa niiden parissa yhä haastavampaa edunvalvontatyötä. Hirvieläinkantojen säätelyyn on oltu monilla alueilla tyytymättömiä. Ministeri Leppä lupaili riistahallinnon evaluointia. Siinä aiomme olla aktiivisena osapuolena.

Viestinnän merkitys kasvaa, kun paine metsienkäytön rajoittamiseksi kasvaa. Sosiaalisessa mediassa monet mhy -toimijat ovat aktivoituneet. Positiiviset viestit työn ääreltä metsistä ovat viestintäammattilaisten mielestä parasta vaikut-tamista. Erityisesti twitterissä käytävään metsäkes-kusteluun, jota monet päättäjät ja toimittajat seuraavat, tarvitaan lisää Vuoden Kympiksi valitun Sakari Tikan esimerkin mukaisia mhy-vaikuttajia.

Oma lähin työparini vaihtui kesällä. Lämpimät kiitokset Juha Hakkaraiselle 12 vuoden huikeasta työstä. Mäki-Hakolan Marko on hypännyt kiihtyvää vauhtia liikkuvaan edunvalvontajunaan ansiokkaasti.

Haluan kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia metsänhoitoyhdistyksiä, toimihenkilöitä ja luottamushenkilöitä sekä MHYP:n ja keskusliiton väkeä metsänomistajien eteen tehdystä työstä.

Nyt on syytä unhoittaa arjen huolet hetkeksi ja koota voimia tulevan vuoden haasteisiin läheisten ja joulun sanoman äärellä.

Jouluterveisin 20.12.2021

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj