Metsävaltuuskunnan puheenjohtajan joulukirje 2023

21.12.2023

Joulurauhaa ja kiitokset kuluneesta vuodesta!

Metsänomistajien edunvalvonta on rauhoittumassa joulun pyhien viettoon.

Vuosi 2023 jää Suomessa historiaan Natoon liittymisen vuotena. Turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset ovat nousseet politiikan kärkiteemoiksi. Niin sen pitää ollakin. Sota Ukrainassa jatkuu kulutussotana eikä rauhanedellytyksistä näy vielä merkkejäkään. Gazan sota on lisännyt epävarmuutta entisestään. Kaikki tämä näkyy myös taloudessa.

Puumarkkinoilla vuosi oli kaksijakoinen. Suhdannevaihtelut muistuttivat olemassaolostaan. Puukapassa nähtiin alkuvuodesta monilla alueilla kaikkien aikojen kovimpia nimellishintoja kai-kissa puutavaralajeissa. Loppuvuonna tuotantoa rajoitettiin ja puukappatarjouksissa nähtiin poikkeuksellisen suuria hintaeroja. Kilpailutuksen tärkeyttä korostettiin puumarkkinaviestinnässä. Karttusen Kallen johdolla kehitettiin sekä metsänomistajille että metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoille uusia markkinaseurannan ja analysoinnin työkaluja. Ne ovat maailman par-haita. Tulevana vuonna palvelumuotoiluprojektin myötä niistä saadaan helppokäyttöisempiä. Odotan innolla, että ne saadaan näppärästi käytettävään muotoon Oma Metsään. Puu-markkinaedunvalvonnan tarpeet kasvavat, kun tarjouksia tehdään yhä useammalla hinnoittelutavalla.

Metsänhoitoyhdistyksissä on ollut kehittämisen vuosi. Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtuminen ja siihen liittyvät koulutukset ovat vaatineet paljon. Nyt Leafpoint on käytössä jokaisessa yhdistyksessä ja kehittämisresursseja päästään suuntaamaan työkalujen parantamiseen. Mhyp:ssä kapula vaihtuu Tiaisen Jounilta Huupposen Harrille ja YT:ssä Immosen Karilta Lahtisen Lasselle. Menestystä tärkeisiin posteihin!

Syyskuussa tempaistiin modernin metsämarssin merkeissä. Ministeri Essayah oli avaamassa tapahtumaviikkoa Tuusulassa vuoden 1950 metsämarssi muistomerkillä. Saimme joka puolella Suomea tuhansia metsänomistajia mukaan tilaisuuksiin ja sosiaaliseen mediaan hyvän metsänhoidon ja yksityismetsien tarjoamien monipuolisten hyötyjen pariin. Meidän positiivinen metsämarssimme kokosi paljon enemmän väkeä kuin samoihin aikoihin Koneen säätiön rahoilla viritetty Elokapinan metsäkapina.

Metsävaltuuskunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti metsänhoitoyhdistyksiä on kannustettu pohtimaan erityisesti mhy vaalivuoden lähestyessä tulevaisuutta ja voimavarojen riittävyyttä. Keskusteluja on käynnissä useilla alueilla. Lapissa on jo päätöksiäkin tehty. Vuoden alusta aloittava mhy Metsä-Lappi rakentuu viidestä vanhasta yhdistyksestä. Onnea sinne Hannulle, Annakaisalle ja kumppaneille uuden rakentamiseen.

Rakennekehityksen siivittämänä myös metsävaltuuskunnan sääntöjä päivitettiin, jotta metsävaltuuskunnan laaja edustavuus säilyisi. Samassa yhteydessä myös alle 35-vuotiaille metsänomistajille haluttiin saada metsäjohtokuntaan äänivaltainen edustus. Siinäpä kaikille haastetta ensi vuoden mhy-vaalien ehdokashankintaan. Innostetaan porukalla nuoria metsänomistajia mhy-toimintaan mukaan. Vuoden kympiksi valittiin tänä vuonna mhy Pirkanmaan metsäasiantuntija Jouko Lehtinen. Metsäjohtokunta uusiutuu, kun traagisesti menehtyneen Teivaalan Antin tilalle valittiin Asmalan Harri Satakunnasta ja metsävaltuuskunnan kultaisella ansiomerkilläkin muistetun Moilasen Heikin tilalle Nikusen J-P Pyhä-Kalasta.

Vuosi 2023 jää historiaan myös kovasta kamppailusta EU komission metsäsääntelypyrkimyksiä vastaan. Metsäjohtajamme Marko sai vastuupai-kan Copan metsätyöryhmän pj:nä. Ennallistamisasetuksen käsittelyssä toteutui kaikki draaman kaaret. Meidän työllämme oli keskeinen merkitys sille, että EU parlamentissa komission esitystä saatiin kyseenalaistettua ja melkein palautettua takaisin valmisteluun. Lopputulos ei kuitenkaan ollut toivotunlainen EU instituutioiden kompromissin jälkeen. Kompromissikanta mahdollistaa kansallista tulkintaa. Se urakka on nyt vaikuttamisessa edessä. Omien henkseleiden ripustamisesta on vihdoin päästävä eroon suomalaisessa hallintokulttuurissa.

Komission kausi päättyy kesäkuun eurovaaleihin. Ensi keväänä pitää vielä varmistaa neliraaja-jarrutuksella, ettei valvonta-asetus etene päätökseen. Uskon, että metsänomistajien houkuttelu vaaliuurnille ei ole vaikeaa. Joka tapauksessa metsänhoitoyhdistysten kannattaa olla sitä aktivoimassa. Ennustan, että metsäkysymykset ovat Suomessa vaalikampanjan kärkiteema. Mhy puheenjohtajaporukalla menemme käymään helmikuussa tutustumaan Brysselin päätöksentekoon.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa hallitusvalta vaihtui. Kesäkuussa nimitetyn Petteri Orpon hallitusohjelmaan onnistuimme saamaan hyvin läpi meidän kirjauksiamme. Hakkuita luvataan olla rajoittamatta ja metsien suojelun luvataan perustuvan yksityismailla vapaaehtoisuuteen. Myös EU ennakkovaikuttamista luvataan paran-taa. Kirjauksiin tullaan vetoamaan, kun hallitus tekee metsä-, ilmasto- ja luontopolitiikkaa. Lunastuslaki ja sähkönsiirtolinjojen kelvottomista korvaustasoistakin on hallitusohjelmassa lupauksia antavia kirjauksia. Toki leikkauksiakin on. Ohjelmaa voi kritisoida mm maaseuturahojen ja perustienpidon rahoituksen kohtuuttoman suurista leikkauksista. Metsävähennyksen korottaminen 15 prosenttiyksiköllä on iso kirjaus. Sen pitäisi toteutua vuoden 2025 alusta. Se parantaa yksityisten metsänomistajien ja yhteis-metsien mahdollisuutta pärjätä metsätilamarkkinoilla. Voimaan astuvasta Metkasta leikataan, mutta yritämme huolehtia lisäbudjeteista, jos raha uhkaa loppua. Vanhojen ja luonnontilaisten metsien määrittelyssä punnitaan tulevana vuonna hallitusohjelman kirjaukset. Meille on tärkeintä välttää harmaansuojelun karikot. Ei voi käydä niin, että määrittelyt tehdään sellaisiksi, että niiden toteuttamiseen ei löydy Metso- tai Helmi-rahoja, mutta käytännössä puunostajat eivät niiltä voi ostaa puita. Tulemme olemaan ärhäkkäästi hallituksen kintereillä muistuttamassa hallitusohjelman kirjauksista.

Kotimaan metsäkeskustelu pyöri vuoroin hiilinielujen vuoroin monimuotoisuuden ympärillä. Mikään ei muutu tulevanakaan vuonna, sillä ympäristöministeri Mykkänen nimitti Ilmastopaneelin puheenjohtajaksi Syken professori Jyri Seppälän, joka on erityisesti profiloitunut ilmastokeskustelussa Ollikaistakin vahvemmin metsänielujen korostajana. Luontopaneelia vetää kuluvankin hallituskauden Janne Kotiaho. Toivottavasti hallitusohjelmaan kirjattu metsäbiotalouden tiedepaneeli vakinaistaminen saa tarvittavan rahoituksen. Hallitusohjelmaneuvotteluis-sa metsäpaneelin pj:n Antti Asikaisen roolin kerrotaan olleen merkittävä.

Monimuotoisuuskeskustelussa aiomme olla tulevana vuonna vahvempi toimija. Julkaisemme kenttäkierroksellakin käyneen oman monimuotoisuustiekartan, jota on valmisteltu tutkimuslaitosten kanssa yli vuoden ajan. On tärkeää, että lähdemme toteuttamaan sitä käytännön työssämme. Haluamme tuoda vaihtoehdon, jolla suomalaista luontoa vaalitaan käytännön laadukkailla teoilla vahvaa omaisuudensuojaa kunnioittaen.

Viestinnän merkitys lisääntyy, kun paine metsienkäytön rajoittamiseksi kasvaa. Metsämiesten säätiön tutkimus osoitti, että kansalla on huterat ja väärät metsätiedot. On tärkeää, että me kaikki aktivoidumme. Metsäammattilaisia tarvitaan mukaan viestintään. Positiiviset viestit työn ääreltä metsistä ovat viestintäammattilaisten mielestä parasta vaikuttamista. Tulkaa mukaan yhteiseen vaikuttamiseen.

Haluan kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia metsänhoitoyhdistyksiä, toimihenkilöitä ja luottamushenkilöitä sekä MHYP:n ja keskusliiton väkeä metsänomistajien eteen tehdystä työstä.

Nyt on syytä unhoittaa arjen huolet hetkeksi ja koota voimia tulevan vuoden haasteisiin läheisten ja joulun sanoman äärellä.

Jouluterveisin 20.12.2023

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj