Metsäverotus vaaliteemaksi

07.03.2018

Mikko Tiirola
Vieraskolumnit 07.03.2018

Asunnon hankkimiseen tarvitaan nyt neljä kertaa pitempi kuitupuupino kuin 40 vuotta sitten.

Sipilän hallituksen metsäbiotalouden tavoitteet ovat toteutumassa. Puun käyttö kasvaa ja isoja investointeja on suunnitteilla. Myös Brysselin metsäväännöissä on onnistuttu.

Puun käytön lisääntyminen vaatii myös tarjontaa lisääviä toimia. Hallitus onkin tarjonnut pieniä porkkanoita metsänomistajille: yrittäjävähennys keventää verotusta noin 1,5 prosenttiyksikköä. Metsätilojen sukupolvenvaihdoksia edistämään säädettiin laki metsälahjavähennyksestä, vaikka se hallituksen sisäisten ristiriitojen ja metsäteollisuuden lobbaamisen seurauksena ehkäiseekin perikuntien muodostumista vain kaikkein suurimmilla metsätiloilla.

Hallituksen toimet ovat oikeansuuntaisia. Niitä on tarpeen jatkaa, sillä puun myyntitulojen ostovoima on romahtanut: samanlaisen asunnon hankkimiseen tarvitaan nyt neljä kertaa pitempi kuitupuupino kuin 40 vuotta sitten. Kannattavuutta heikentää lisää metsänhoitokustannusten moninkertaistuminen ja metsäverotuksen kiristyminen.

Kun pinta-alaverosta luovuttiin Ahon hallituksen verouudistuksessa, alettiin metsätuloja verottaa pääomatuloina. Aluksi verokanta oli 25 %. Verokanta oli sama yritysten maksaman yhteisöveron kanssa. Nyt metsätuloista maksetaan pääomaveroa 30 tai 34 prosenttia, kun taas yritysten maksaman yhteisövero on laskettu 20 prosenttiin.

Puolueet valmistelevat paraikaa vaaliohjelmiaan eduskuntavaaleja varten. Jotta kasvavan metsäbiotalouden pohja ei petä, on puolueiden syytä ottaa kantaa metsäverotuksen tasoon. Jos perhemetsätalous ei kannata, putoaa puun lisätarjonnalta ja hiilinielujen vahvistamiselta pohja pois.

Ollaanko puolueissa valmiita alentamaan metsäverokantaa takaisin yhteisöverokannan tasolle? Jotta perikuntia ei muodostuisi, ollaanko valmiita kehittämään metsälahjavähennystä niin, että se koskisi myös pienempiä metsätiloja? Ja eihän yksikään puolue halua ärsyttää markkinattomia hyötyjä, virkistystä, suojelua ja maisema-arvoja tuottavia yli puolta miljoonaa metsänomistajaa metsien kiinteistöveropuheilla?

Vaaliohjelmia valmisteleville vielä muistutuksena: äänioikeutettuja metsänomistajia on enemmän kuin mikään puolue sai ääniä viime vaaleissa. Eläkeläiset ovat ylivoimaisesti suurin omistajaryhmä, seuraavana palkansaajat ja sitten vasta viljelijät ja päätoimiset metsäyrittäjät.

Lähes kaikkien metsänomistajien puunmyyntituloja verotetaan ankarammin kuin heidän eläke- tai ansiotulojaan. Ja metsänomistajien kokonaistulot ovat pienemmät kuin kansalaisilla keskimäärin.