Metsien hoitoon varattua tukirahaa jäi valtavasti käyttämättä

20.02.2023

Nuorten metsien hoitoon varattua valtion tukirahaa jäi käyttämättä myös viime vuonna.

Niin sanottua Kemera-tukea oli varattu koko maassa yhteensä 57 miljoonaa euroa, josta kolmannes jäi käyttämättä.

Tärkeät, hiilinieluja kasvattavat hoito-työt jäivät tekemättä kymmenillä tuhansilla metsä-hehtaareilla. Edunvalvonnassa koetaan, että ilmapiiri metsien hoitoon on kääntynyt nopeasti haitalliseksi.

- Metsäkeskustelun yleinen tila on muuttunut voimakkaasta biotaloudesta nyt enemmän suojelun ja käytön rajoitukseen niin EU:ssa kuin kotimaassa, toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Muitakin syitä löytyy: Kemera-tuen nykyiset ehdot ovat monimutkaisia ja tuen saaminen edellyttää myös omarahoitusta, lisäksi työvoimapula rajoittaa raivaussahatöitä. Alan palveluyrittäjille ja neuvojille on tarjolla myös parempikatteisia töitä.

- On tilanteita, joissa metsätoimihenkilöt keskittyvät enemmän puukauppaan ja sitä Kemeraa markkinoidaan vähemmän, Tiirola toteaa.

Juuri nyt energiapuumarkkina on tulikuuma ja raaka-aineesta on pula. Nyt jos koskaan metsänhoitotuelle pitäisi olla kysyntää.

- Onhan se ristiriitaista ja tuntuu oudolta, mutta ns. hiljaisia maanomistajia on meillä maakunnassa ja Suomessa paljon, kommentoi Karjalan Metsä ja Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Tahvanainen.