Mhy jatkaa omana yhdistyksenä

26.03.2014

MHY jatka omana yhdistyksenä

Perjantain Iijokiseudussa oli uutisjuttu MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten järjestöuudistuksesta. Haluan täsmentää asiaa, koska jutusta saattoi saada väärän kuvan kokonaisuudesta.

MTK:ta ja metsänhoitoyhdistystä ei olla yhdistämässä. MTK Pudasjärvi jatkaa itsenäisenä tuottajayhdistyksenä ja MHY Pudasjärvi itsenäisenä metsänhoitoyhdistyksenä aivan kuten tähänkin asti. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitolla ei ole henkilöjäseniä vain jäsenliittoja ja jatkossa ehkä myös jäsenmetsänhoitoyhdistyksiä.. Automaattijäsenyyttäkään ei ole, vaan jäsenyys perustuu aina yhdistysten omiin päätöksiin.

Mitä sitten on tapahtumassa? Tähän saakka metsänhoitoyhdistysten yhteistyöelimenä ovat toimineet alueelliset Metsänomistajien liitot, jotka ovat MTK:n jäseniä. Liitot ovat hoitaneet yhdistysten ja metsänomistajien etujen ajamista maakuntatasolla. Järjestöuudistuksessa Metsänomistajien liittojen toiminnot sulautetaan MTK:n metsälinjan toimintojen kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Samassa yhteydessä MTK:n säännöt ovat muuttumassa niin, että metsänhoitoyhdistykset voivat liittyä suoraan MTK:n jäseneksi metsävaltuuskunnan kautta. Jäseneksi liittyvä metsänhoitoyhdistys saa oman edustajansa MTK:n metsävaltuuskuntaan. Metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n metsäedunvalvonnasta rakennetaan Metsänomistajat edunvalvontaketjua.

MHY Pudasjärven valtuustolla on iso valinta edessä

Lakisääteinen metsänhoitomaksu kerätään ensi syksynä viimeisen kerran. Metsänhoitomaksu muuttuu ensi vuonna metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksuksi. Metsänomistaja päättää onko oman mhy:n toiminta jäsenmaksun arvoista. Minkälaista jäsenyyttä metsänomistajalle tarjotaan? Siitä on kysymys.

Ensi viikon valtuuston kokouksessa Pudasjärven mhy:n valtuustolla on iso päätös pohdittavana. Valtuutetut pääsevät päättämään, näkevätkö he yhdistyksen MTK jäsenyyden lisäävän metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden houkuttelevuutta. Se myös käytännössä tarkoittaa, tiivistetäänkö metsäomistajien edunvalvontaa yhtenä kokonaisuutena vai hajotetaanko eväät. Halutaanko MHY Pudasjärven jäsenet Metsänomistajat -lipun alle vai jäädäänkö syömään vain omia eväitä? Päätösvalta on viime metsänhoitoyhdistys vaalissa valituilla valtuutetuilla.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä houkutteleva

Vahva rooli puumarkkinoilla on metsänhoitoyhdistyksen vahvuus. Valtakirjakaupan ympärille rakentuva puukaupan kilpailutus sekä katkonnan ja korjuun valvonta ovat yhdistysten edunvalvonnallisia kärkituotteita. Katkonnan ja korjuun valvonnan merkitys on 2000 -luvulla korostunut. Parikymmentä vuotta sitten kuusi kuidun ja tukin hinta suhde oli yhden suhde puoleentoista. Nyt se on yhden suhde kolmeen. Tässä on metsänhoitoyhdistysten vahvuus. Tällä tehdään metsänomistajalle tili.

Aivan varmasti myös metsätalouden harjoittamisen perusedellytyksiin vaikuttavat asiat, kuten kaavoitus-, ympäristö- ja suojeluasiat nousevat jatkossa entistäkin merkittävämpään rooliin.

Uusi MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten Metsänomistajat -jäsentuote antaa metsänomistajalle enemmän kuin vanhan mhy lain aikainen jäsenyys. Se tuo metsänhoitoyhdistyksen jäsenelle myös laajan kirjon MTK järjestön valtakunnallisia jäsenetuja, joiden arvo voi ylittää metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksun määrän. Jäsenyyteen rakennetaan myös valtakunnalliset palvelut kuten esimerkiksi metsäsertifiointipalvelut ja kattava valtakunnallinen jäsenverkkopalvelu aina puumarkkinatiedosta maanomistajan oikeusturvaan liittyviin asioihin asti.

Uudessa mhy -laissa metsänhoitoyhdistyksen perustehtäviin on lisätty metsänomistajien edunvalvonta. Metsänomistajien edunvalvonta puun juurelta Brysseliin asti onkin se ydin, millä yhdistykset voivat erottua kilpailijoistaan metsäpalvelumarkkinoilla.

Mikään muu metsäpalveluja tarjoava taho ei kuitenkaan aja metsänomistajien etuja olipa kyse metsäverotuksesta, maanomistajan oikeusturvasta tai metsäelinkeinon toimintaedellytysten turvaamisesta Suomessa tai EU:ssa. Jäsenyys omassa metsänhoitoyhdistyksessä tulee kevään päätöksillä entistä houkuttelevammaksi.

Mikko Tiirola

metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

MTK r.y.