MHY lehdet 4/2020

01.11.2020

Metsänomistajien järjestö uudistuu

Keskeinen osa Mhy-jäsenyyttä on metsänomistajien yhteinen edunvalvonta. Sitä ei muilta metsäpalvelujen tarjoajilta ei saa. Mhy-jäsenenä ollaan osa Metsänomistajat-ketjua, jossa metsänomistajien oikeuksia puolustetaan niin paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Se, mitä metsänomistaja saa omalla omaisuudellaan tehdä, vaatii yhä tarkempaa ja asiantuntevampaa työtä niin kuntien kuin maakuntien kaavoituksessa tai eduskunnan lainsäädäntötyöhön vaikuttamisessa. Yhteistä vaikuttamista metsänomistaja tarvitsee metsäpolitiikan lisäksi myös esimerkiksi riista-, vero-, liikenne-, energia- ja koulutuspolitiikassa. Viime vuosina tarve Brysselissä tehtävään edunvalvonnan tarve on kasvanut paljon, kun unioni tekee yhteistä ilmasto- ja monimuotoisuuspolitiikkaa.

Ensi vuonna järjestöä uudistetaan, jotta yhdistysten jäsenyys olisi entistäkin houkuttelevampi. Uudistus tehdään paremman viestinnän ja jäsenpalvelujen toteuttamiseksi ja siksi, että haluttaan järjestön kaikille jäsenille yhtenäiset valtakunnalliset perusteet oman yhdistyksen ulkopuolisen edunvalvonnan rahoittamiseen läpinäkyvillä perusteilla. Jäsenmaksujen laskutus siis muuttuu. Yhdistykset eivät uusien sääntöjen perusteella maksa ensi vuodesta lähtien jäsenmaksuja MTK:n keskusliitolle, vaan ne kerätään suoraan jäseniltä yhtenäisillä valtakunnallisilla perusteilla yhdistyksen jäsenmaksun keräämisen yhteydessä. Jos on useamman metsänhoitoyhdistyksen jäsen tai, jos on myös tuottajayhdistyksen jäsen, saa uudella systeemillä vain yhden laskun, jossa on eriteltynä yhdistysten omat jäsenmaksut perusteineen ja yhteisen edunvalvonnan maksut ja perusteet.

Jäsenpalveluihin on tulossa digiloikka. Metsänhoitoyhdistysten jäsenet saavat ensi vuoden alussa täysin uudet sähköiset palvelut metsäomaisuuden hallintaan. Vuoden vaihteessa mhy-jäsenten käyttöön tulee myös koko MTK järjestön uusi yhteinen jäsenpalvelualusta Oiva, jonne tulee täysin uusia jäsenpalveluita. Oivasta tulee samalla koko MTK järjestön yhteisen jäsenviestinnän ja -laskutuksen alusta.

Tänä vuonna myös mhy-jäsenyyteen kuluvat MTK:n jäsenedut uudistuvat perusteellisesti. Perinteisten juristi- ja asiantuntijapalveluiden rinnalle on perustettu yhdessä ruotsalaisen sisarjärjestön kanssa MTK Hankinnat Oy. Se neuvottelee maatalousyrittäjille ja metsänomistajille edullisempia jäsenhintoja ja tiliasiakkuuksia. Nämä jäsenedut ovat kokonaan yhteistyökumppanien rahoittamia. Näitä uusia jäsenetuja on mm. autoliikkeisiin, lvi-alan tukkuliikkeisiin, konevuokraamoihin ja uusimpina Motonettiin ja Starkille. Kannattaa käydä www.mtkhankinnat.fi sivustolla, siellä mhy-jäsen yllättyy positiivisesti.

Mikko Tiirola