Modernille metsämarssille

07.09.2023

KALEVA | Mikko Tiirola | Metsävaltuuskunnan pj, MTK r.y.

Kesällä 1950 järjestettiin valtakunnallinen Metsämarssi. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden toteuttamiseen laskettiin osallistuneen kesäkuisen kampanjaviikon aikana lähes puoli miljoonaa suomalaista. Metsämarssin tarkoituksena oli sodanajan pakkohakkuiden jälkeen saada metsien hoitaminen kansalaishyveeksi. Sotakorvauksia maksavalle Suomelle metsien tuottama talous- ja työllisyysvaikutus olivat elintärkeitä.

Metsämarssin tavoitteissa on onnistuttu. Vuotuinen metsien kasvu on kaksinkertaistunut ja keskimääräisellä metsämaan hehtaarilla on nyt runkopuuta lähes 40 m3:ä enemmän puuta kuin metsämarssin aikaan. Suomen metsien puuvaranto on miljardi kiintokuutiometriä suurempi kuin vuonna 1950. Jos tuo metsiin kertynyt lisä pinottaisin kolmimetriseksi pölleiksi, muodostuisi siitä yli 11 metriä korkea pino maapallon ympäri.

Metsävaltuuskunta päätti viime syksynä, että tarvitsemme modernin version metsämarssista vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin. Repivä ja polarisoitunut metsäkeskustelu kaipaa yksityismetsänomistuksen kunnianpalautusta. Tavoitteena on saada 600 000 metsänomistajat tuntemaan ylpeyttä ja iloa omasta metsästään ja ymmärtämään sen monipuolinen arvo myös ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta. Nyt metsämarssin toteutus on käsillä.

Metsässä tekemisen lisäksi metsänomistajia halutaan aktivoida viestimään myös sosiaalisessa mediassa metsän tuottamasta hyvästä. Olipa se iloa hyvästä metsänhoidosta, liikuntasuorituksesta raivaussahan sarvissa, marja- ja sieniapajasta, metsästyksen erätulilta tai monimuotoisuuskohteen vaalimisesta. Metsämarssi 2023 näyttäytyy myös sähköisesti Metsämarssi.fi -kanavalla ja eri sosiaalisen median kanavilla.

Metsämarssi 2023 -tilaisuuksia järjestetään 11.9. alkaen viikon 37 aikana metsänhoitoyhdistyksissä ympäri Suomea. Pohjois-Suomen metsänhoitoyhdistykset järjestävät paikallisten tilaisuuksien lisäksi yhteisen, erityisesti etämetsänomistajille suunnatun, metsäillan metsämarssiviikon torstai-iltana Oulussa.

Toivon metsänomistajilta sekä aktiivista osanottoa Metsämarssi 2023 -viikon tilaisuuksiin että ennen kaikkea metsäisiä elämyksiä omilla metsäpalstoillaan. Erityisesti kampanjaviikolla toivon myös aktiivista omien postauksiensa jakamista metsässä tekemisistään aihetunnisteella #metsämarssi2023.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj, MTK r.y.