MTK ei harjoita ikärasismia

26.03.2013

PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 26.3.2013 2:01
Mikko Tiirola

Kirjoitin hallituksen kehysriihen puinnin alla (Ksml 20.3.) MTK:n näkemyksistä metsäalan kehittämisestä. Hallitus toimi viisaasti, kun kiinteistöveroa tai sen johdannaista metsätilamaksua ei tuotu sekoittamaan puumarkkinoita.

Metsäteollisuudella on nyt näytön paikka. Kun veroetuja on saatu, odotetaan investointeja ja lisää puun käyttöä.

Esko Uusitalo (Ksml 22.3.) on käsittänyt kirjoitukseni loppuosan yrittäjämäisestä metsätaloudesta väärin. MTK ei missään nimessä syyllistä ikääntyneitä metsänomistajia.

MTK:n tavoitteena on saada samat sukupolven vaihdoksia edistävät verohuojennusoikeudet myös pelkästään metsätalouteen erikoistuneille tiloille kuin maanviljelijöillä on. Ikärasismista ei ole kysymys.

Tunnen itsekin satoja erittäin aktiivisia eläkkeellä olevia metsänomistajia, jotka hoitavat metsäomaisuuttaan esimerkillisesti. Toisaalta meillä on paljon vuoteeseen sidottuja ja sairaita ikäihmisiä, jotka eivät enää jaksa tai pysty huolehtimaan metsäomaisuudesta.

Ajamani yrittäjämäinen metsätalous ja sukupolvenvaihdoshuojennukset metsätalouteen tuovat ikääntyville metsänomistajille mahdollisuuden järjestellä asioita elinaikana ja hyvissä voimissa. Pakkoahan se ei tarkoita. Pelko tilan pirstoutumisesta tai jäämisestä perikunnan riideltäväksi rasittaa iäkkäitä metsänomistajia.

Väitteeni, että jos metsänomistajien keski-ikä laskisi 10 vuodella ja metsätilojen pinta-ala kasvaisi 10 hehtaarilla, tulisi puuta markkinoille 8 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, perustuu Metlan Suomen Metsänomistaja 2010 -tutkimusaineiston tulkintaan. Näin tapahtuu, jos kaikki muut tekijät vakioidaan - siis myös puun hinta ja kysyntä.

Uusitalo mainitsee, että ikä vaikuttaa puunmyyntikäyttäytymiseen Metlan perusmallin joustossa 0,6 kuutiometriä hehtaarilta vuodessa. Aivan oikein, mutta kun luku kerrotaan 12 miljoonalla yksityismetsähehtaarilla, saadaan tulokseksi 7,2 miljoonaa kuutiometriä.

Ikä selittääkin puunmyyntikäyttäytymistä enemmän kuin tilakoko. Kuten Uusitalo kirjoitti, metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymiseen vaikuttavat monet muut asiat, joista puun hinta on luonnollisesti kaikkein keskeinen.

Puun hinta määräytyy kuitenkin markkinoilla. Sääntelyä puumarkkinoille ei aja ainakaan MTK. Myöskään omistajan tavoitteisiin tai sukupuoleen puuttuminen eivät kuulu länsimaiseen yhteiskuntaan.

Ikääntymiseen ja tilakokoon voidaan vaikuttaa metsä- ja veropolitiikalla. Yhteiskunnan olisi järkevää ohjata metsätaloutta yrittäjämäiseen suuntaan. Hyväkuntoiset ikääntyvätkin metsänomistajat voivat ovat aktiivisia metsäyrittäjiä. MTK ajaa myös heille tasa-arvoisempia metsäyrittäjyyden mahdollisuuksia.