MTK:lla on ollut jo vuosia selkeä kanta puun hintakartelliin

03.07.2011

Mielipide
Tiirola Mikko, Hakkarianen Juha 3.7.2011 3:00

MTK tuomitsi puun hintakartellin julkisesti heti, kun kilpailuvirasto antoi asiasta ratkaisunsa vuonna 2006 ja on tiedottanut asiasta sekä mahdollisuudesta korvausvaateisiin jäsenistölleen. Kyseessä on erittäin vakava kilpailurikkomus. MTK ei ole ollut asiasta vaitonainen, kuten Tapani Timonen väitti (HS Mielipide 30.6.).

Väitämme, että MTK:ssa on tällä hetkellä paras tietämys ja täydellisimmät analyysit kartelliajan puumarkkinoista. Kartellin vaikutuksien analysointi aloitettiin välittömästi Kilpailuviraston annettua asiasta ratkaisunsa, siis jo kolme vuotta ennen markkinaoikeuden lopullista päätöstä. Tällöin myös käynnistettiin selvitykset vahingonkorvauskanteiden nostamisen mahdollisuudesta.

Olemme tiedottaneet asiasta, niin mahdollisuuksista kuin riskeistä, jäsenillemme säännöllisesti vuodesta 2006 alkaen. Olemme luvanneet kaikille jäsenillemme juridista ja taloudellista neuvontaa kartellin vaikutuksista ja oikeusprosessista. Kaikkiaan yli sadalle MTK:n jäsenelle on tehty yksityiskohtaiset laskelmat vuosilta 1997-2004. Vastuullisena toimijana emme voi lähteä julkiseen huutokauppaan kartellin korvausten suuruudesta.

Vahingonkorvauskanteeseen sisältyy aina myös riskejä, niin myös kartellitapauksessa. Olisi edesvastuutonta, jos MTK ei tiedottaisi myös näistä riskeistä jäsenistölleen. Metsänomistajien oikeusturvan kannalta on kuitenkin tärkeää, että heillä on mahdollisimman objektiivinen kuva vahingonkorvausasiasta.

Vaikka Metsäliitto on metsänomistajien omistama osuuskunta, sillä ei ole mitään erityisasemaa kilpailulakirikkomusten suhteen. On luonnollista, että metsänomistajat ovat hyvin pettyneitä oman osuuskuntansa rooliin kielletyssä yhteistyössä puumarkkinoilla.

Metsänomistajien edunvalvontaa MTK:ssa tehdään vastakin. Kaikki tärkeimmät puumarkkinoiden kehittämistoimenpiteet, joita on käynnissä, ovat lähteneet liikkeelle MTK:n aloitteesta. Ehkäpä kartellia tekikin hieman terättömäksi laillinen mutta erittäin tehokas markkinaedunvalvonta. Tilastojen perusteella esimerkiksi kuitupuun kotimaan ja tuontihintojen suhteesta pitäisi olla juuri nyt paljon enemmän huolissaan kuin kymmenen vuotta sitten.

Työtä on myös lainsäädännön kehittämisessä. Niin puukaupan yleisiä sopimusehtoja kuin kilpailulainsäädäntöäkin tulisi kehittää niin, että metsänomistajat olisivat entistä tasavertaisemmassa asemassa teollisuuteen nähden. Julkisuudessa tunnutaan olevan edelleen paljon enemmän huolissaan teollisuuden kuin metsänomistajien pärjäämisestä markkinoilla.

Mikko Tiirola

metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

Juha Hakkarainen metsäjohtaja

MTK