Omistusoikeudelle oma professuuri

19.08.2020

PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 19.8.2020 2:02
Mielipide

Omaisuudensuoja on länsimaisen oikeuden kulmakivi. Perustuslaissa taataan, että jokaisen omaisuudensuoja on turvattu. Omaisuudensuojaa on valitettavasti kovin vaikeata tunnistaa meneillään olevien lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa tai käytävässä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Tänäkin kesänä on vaadittu naapurikuulemisen ulottamista hakkuisiin. Myös kesäaikaisia hakkuita on vaadittu rajoitettavaksi ja kaavoituksessa käytetään laajasti merkintöjä, joilla rajoitetaan omaisuuden käyttöä ilman korvauksia.

YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS tuntuu nousevan muiden perusoikeuksien yläpuolelle niin politiikassa, mediassa kuin juridiikan keskustelussa. Omaisuudensuoja ja elinkeinovapaus perusoikeuksina tuntuvat jäävän selvästi vähempiarvoisiksi.

Perusoikeuksien epätasapaino johtaa epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen ja uhkaa nopeasti luottamusta yhteiskuntaan.

Ympäristöperusoikeuden vahvistuva rooli johtuu myös siitä, että juridiikan opetuksessa omaisuudensuoja ja perinteinen maa- ja vesioikeus ovat liian pitkään loistaneet poissaolollaan ja painopiste on siirtynyt ympäristöoikeuteen.Nyt on aika koota voimia erillisen omistusoikeuden professuurin rakentamiselle.

Sanna Marinin hallituksella on menossa kolmen keskeisesti omaisuudensuojaan kytkeytyvän lainsäädännön uudistaminen. Viestit lunastuslain, maankäyttö- ja rakennuslain ja luonnonsuojelulain valmistelusta ovat huolestuttavia.

MYÖS EU-KOMISSION tuoreissa esityksissä on lukuisia omaisuudensuojaan kajoavia piirteitä. Nyt on asetettava painetta hallitukselle, että se kykenisi parantamaan omaisuudensuojaa ja edistämään vapaehtoisia toimintamalleja ympäristön- ja luonnonsuojelussa niin kotimaassa kuin EU:ssa.

Sellaiselle puoluejohtajalle olisi tilausta, joka uskaltaisi nostaa omaisuudensuojan perustuslain takaamana perusoikeutena sille kuuluvan tasavertaiseen asemaan tai edes sanomaan ääneen sen, että perusoikeuksilla ei ole etusijajärjestystä.

Mikko TiirolaMetsävaltuuskunnan pj., MTK ryPetäjävesi