Puhe Itä-Suomen metsäpäivässä Joensuussa 19.10.2010

19.10.2010

MTK-TIEDOTE 19.10.2010

Energiapuuta riittää mutta rahoitus pitää saada kuntoon

Pienpuun energiatuen lakiesityksen selkeys miellyttää metsänomistajia. - Mutta jos valtiolta ei löydy rahoitusta, koko ratkaisun uskottavuus on vaakalaudalla, muistuttaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Itä-Suomen metsäpäivillä Joensuussa. Tiirola haluaa myös eroon vastakkainasettelusta energia- ja kuitupuun välillä. Molempia kyllä riittää Suomen metsissä.

Lausuntopyynnölle on juuri lähetetty esitys pienpuun energiatuesta. - Lakiesitys on varsin selkeä ja helppotajuinen eikä kasvata byrokratiaa, Tiirola kiittelee. Hallinnollinen keveys varmistaa sen, että sekä kuitupuuta että energiapuuta tulee markkinoille lisää. Esitys ohjaa myös energiapuukorjuuta järeämpiin kohteisiin, jolloin korjuukustannukset pienevät. Tiirolan mielestä suurin huoli onkin tukitason riittämättömyys, sillä se laskee poistuvan haketustuen verran.

Tiirola kritisoi kuitenkin pienpuun energiatukeen kaavailtua tukileikkuria. - Nykyisen kemeran tukitaso pienenee ja leikkuri supistaa hehtaaritukia kaikkein ongelmallisimmilla kohteilla. Ilmastotavoitteen mukaiseen tasoon pääseminen vaatisi Tiirolan mukaan leikkurin nostamisen vähintään 70 mottiin hehtaarille.

Paraskaan laki ei toimi ilman riittävää rahoitusta. Tiirola ihmettelee kovasti hallituksen toimettomuutta nykyisen kemeran rahoituksen suhteen. Paljolti kiihtyvän energiapuun korjuun vuoksi vaje on jo yli 30 milj euroa. Viime vuodelta rahoitettavia rästejä maksettiin tämän vuoden alussa 19 milj eurolla. Ensi vuonna tilanne on taas pahempi. Vaikka rahoitusjärjestelmästä tehdään kuinka hyvä tahansa, putoaa siltä nykymenolla pohja pois.

- Uskottavuus menee, kun budjettikirjasta puuttuvat uuteen pienpuun energiatukeen kaavaillut rahat ja vanhan järjestelmän maksatukset seisovat. Joissain maakunnissa rahat ovat loppuneet jo maaliskuussa. Jos tällainen tapa toimia säilyy, voi ilmastotavoitteille heittä kyllä hyvästit.

Tiirola ihmettelee metsäteollisuuden kritiikkiä tukea kohtaan. - Teollisuus saa omien metsiensä kautta itse samat tuet mitä yksityismetsätalous, Tiirola muistuttaa. Teollisuuden vastaesityksellä huononnettaisiin oleellisesti nykyistä tukisysteemiä, vaikka senkään avulla ei ole saatu kuin vain noin viidennes tarpeesta liikkeelle. - Itse asiassa kuitupuuhuolto vaarantuu enemmän jos hyvää pienpuun energiatukea ei tehdä. Silloin voisi aukkojen kuitupuu eli paras sellun raaka-aine, ohjautua polttoon halvempien korjuukustannusten takia.

Metsäteollisuus on vaatinut, että yhtään kuitupuuksi kelpaavaa puuta ei saa polttaa. Kuitupuun ja energiapuun välinen vastakkainasettelu on Tiirolan mukaan turhaa pirujen maalailemista seinille. Metsät kasvavat runkopuuta 100 miljoonaa mottia ja kannot ja latvukset päälle. Nykyinen käyttötaso on painunut puoleen siitä. Selluteollisuuden raaka-aineesta vain reilu kymmenesosa on ensiharvennuskuitua. Pelko on siis aivan turhaa. Puuta on. Pienpuun energiatuki ei mitenkään vaaranna kemiallisen metsäteollisuuden puuhuoltoa - päinvastoin, päättää Tiirola

Lisätietoja: MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola puh. 044 538 4280