Puhe metsälakia valmistelleen työryhmän luovutustilaisuudessa

18.08.2012

Metsälakityöryhmän työn luovutustilaisuus
Mikko Tiirola

Arvoisa ministeri, hyvät työryhmän jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Haluan lausua kiitokset suomalaisten metsänomistajien puolesta työryhmälle onnistuneesta työstä. Tällaisen työn lopputulos on aina kompromissi ja siinä te olette onnistuneet.

Erityiset kiitokset ansaitsevat lainsäädäntötyön reimarit asettanut entinen maa- ja metsätalousministeri S-L Anttila ja ministeri Jari Koskinen sekä työryhmätyötä vetänyt ylijohtaja Juha Ojala.

Lainsäädäntö vastaa aina ajan henkeä. Pian historiaan jäävä - metsiä älköön hävitettäkö - ajatukseen pohjautuva metsälaki on toiminut sinänsä kansantalouden näkökulmasta hyvin. Sotien jälkeen metsien kasvu on saatu tuplattua. Metsiä ei ole hävitetty.

Takavuosikymmeninä vanha laki on kuitenkin aikaan saanut myös turhia konflikteja. Moni metsänomistaja on kokenut lain holhoavaksi. Vaihtoehtojen puute on saanut osan metsänomistajia passivoitumaan. Ajatus on kulkenut: antaa sitten olla, kun ei omia metsiään saa hoitaa niin kuin itse parhaaksi näkee.

Lakiuudistuksen perusta on aivan oikea. Lisätään metsänomistajien oikeuksia ja vastuuta oman omaisuutensa hyödyntämisessä. Kaikki hyötyvät, kun turhaa byrokratiaa voidaan vähentää. Kustannuksia säästyy ja toivottavasti säästyneitä resursseja voidaan ohjata yksityismetsätalouden edistämiseen.

Lakiuudistus on kuitenkin vasta ensimmäinen askel. Sillä luodaan raamit uudelle toimintakulttuurille. Metsänomistajakunnan rakenne muuttuu koko ajan. Uusi ajattelu, että metsänomistaja päättää useammasta eri vaihtoehdosta, vaatii sekä metsäammattialisten että metsänomistajien koulutusta, neuvontaa ja täysin uusia työkaluja, joilla erilaisia metsänkäsittelyvaihtoehtojen sopivuutta voidaan arvioida. Onnistuakseen se vaatii myös valtion panostuksia. Neuvonnan ja uusien metsänhoitosuositusten tulee lähteä metsänomistajien tavoitteista. Uusi toimintakulttuuri voisi olla tämän kaltaista: metsänkäsittely toimenpiteen voi tehdä tällä kuviolla tällä ja tällä tavalla; tutkimustulosten ja taloustyökalujen mukaan tällä menetelmällä on nämä ja nämä kulut ja tuotot. Metsänomistaja sitten päättää arvostustensa pohjalta minkä polun pään hän haluaa valita. Metsänomistajan lisäksi tästä ajattelusta tulee hyötymään sekä metsäteollisuus että ympäristöarvot, sillä kaikkien metsänomistajatutkimusten mukaan metsänomistajat ovat hyvin moniarvoista väkeä. Lähes miljoona suomalaista osallistuu tähän prosessiin.

Lain lopulliseen valmisteluprosessiin tämä työryhmätyö antaa siis vahvan pohjan. Nyt täytyy pitää huoli siitä, että kongi ei lyö äärestä toiseen. Luontojärjestöjen taholta on jo esitelty erilaisten kieltojen tuomista lainsäädäntöön. Kieltolakia ei pidä tehdä. Metsälaki on lähtökohdiltaan elinkeinon edistämislaki eivätkä siihen kuulu avohakkuu- eivätkä muutkaan kiellot. Tätä haluan teroittaa tässäkin tilaisuudessa. Kaikki muistamme natura -kiistat ja sen jälkeen löydetyn METSO -hengen. Ei ole luonnonsuojelun eikä monimuotoisuuden etu, jos metsänomistajalle luodaan kuva, että suojelu tulee ylhäältä annettuna pakkona ja maksajana on metsänomistaja. Väitän tuntevani laajasti suomalaisen metsänomistajan ajattelua. Me kaikki rakastamme luontoa ja sen monimuotoisuutta. Jokaisella meistä on metsissämme kohtia, joita vaalitaan kuin silmäterää, mutta voi voi, jos joku tulee ylhäältä määräämään - järki saattaa sumeta ja ajatus siintää aavistushakkuun puolelle. Lainsäätäjän kannattaa luottaa metsänomistajaan. Suomalainen tykkää enemmän porkkanasta kuin kepistä. Tässä on kyse johtamistyylistä. Onko se kapteeni Lammion vai vänrikki Koskelan johtamistyyli. Kun Metso -ohjelmaan löydetään rahat, saadaan varmasti tarvittava määrä muita kuin niitä aivan pienialaisia aloja suojelun piiriin.

Metsänomistajat kannattavat työryhmän linjauksia aiemmin tulkinnanvaraisten kohtien, kuten metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kuvauksen, kirjoittamiseksi yksiselitteisemmin. Tältä pohjalta kaikkien oikeusturva paranee. On myös tärkeää, että metsänomistajilla on käytössään kaikki se tieto, mitä hänen metsiensä luontoarvoista on erilaisten kartoitusten avulla kerätty. Tässä suhteessa on paljon parantamisen varaa.

Metsänomistajien kiitokset työstänne vielä kerran.