Puun energiakäyttöön on järkevää panostaa enemmän

07.05.2010

Mielipide 7.5.2010 3:00
Mikko Tiirola

"Julkisuudessa on puhuttu risupaketista, vaikka metsäenergiaan panostetaan selvästi vähemmän kuin tuulienergiaan."


Hallituksen rakentama energiaratkaisu on järkevä kokonaisuus. Bioenergia- ja ydinvoimaratkaisu täydentävät toisiaan. Toteutuessaan energiaratkaisu tukee suomalaista työtä ja yrittäjyyttä ilmastonsuojelun avulla.

JULKISUUDESSA on puhuttu risupaketista, vaikka metsäenergiaan panostetaan selvästi vähemmän kuin tuulienergiaan. Puuperäisillä polttoaineilla on määrä tehdä lisää viisinkertainen määrä energiaa tuuleen verrattuna lähes puolta pienemmällä yhteiskunnan taloudellisella panostuksella.

Jos ei haluta puhua bioenergiapaketista, puhuttakoon tuulipaketista mieluummin kuin risupaketista. Puun energiakäyttöön voimakkaammin panostamalla olisi yhteiskunta säästänyt riihikuivaa rahaa.

Puuenergian osalta hallituksen esitys on hyvin markkinalähtöinen. Sen kautta ei tule euroakaan suoraan metsänomistajalle. Energiapuun tarjontaa lisäävä uusi tukimekanismi on suunniteltu yrityksille haketuksen tukemiseen.

Kysynnän varmistamiseen luodut mekanismit - dynaaminen verotuki ja pienten laitosten syöttötariffi - ovat tärkeitä markkinan vilkastuttamisessa. Vipu metsänomistajalle syntyykin paremmin toimivista markkinoista ja puun käytön lisääntymisestä.

VIIME VIIKKOINA on taitettu peistä siitä, onko puun polttaminen kansantalouden kannalta järkevää ja vaarantaako se kemiallisen metsäteollisuuden puuhuollon. Metsäteollisuus on vaatinut, että kuitupuuksi kelpaavaa puuta ei saisi polttaa. Metsät kasvavat runkopuuta sata miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa ja kannot ja latvukset päälle.

Nykyinen käyttötaso on painunut puoleen siitä. Parhaana vuonna 2007 puunkäyttö oli 75 miljoonaa mottia. Puuta siis on. Kysymys lieneekin viime kädessä halusta vaikuttaa puun hintaan kilpailevan käyttömuodon esiinmarssia estelemällä.

Paradoksaalista asiassa on se, että jos energiapuulle ei rakennettaisi tukimekanismia tarjontapäähän, ohjautuisi avohakkuualojen laadultaan paras kuitupuu polttolaitoksiin niiden halvemman korjuukustannuksen takia. Se ei ole kenenkään etu.

Vastakkainasettelu puun energiakäytön ja sen kemiallisen jalostamisen välillä pitäisikin murtaa. Jos nuorien metsien hoitoa parannetaan ja toimeliaisuus nuorissa metsissä lisääntyy, myös kuitupuu- ja tukkipuukauppa kasvaa.

Tätä tukevat tuore Suomen Gallupin tekemän metsänomistajakyselyn tulokset. Vielä 1990-luvulla suurin syy puukaupoille oli raha. Nykyään suurin syy myydä puuta on metsänhoito. Olen vakuuttunut, että panostukset nuorten metsien hoitoon ja energiapuuhun lisäävät myös kuitupuun ja tukkipuun tarjontaa.

HALLITUKSEN bioenergiapäätös on siis hyvä alku, mutta vasta alku. Energiapuun tarjontapäähän esitetty kannustin on vielä raakile. Totta siinä lienee vasta se, että nykyisen kemeran päälle - mutta siitä irralleen - luodaan 18-36 miljoonaan nouseva haketustuki, jota hallinnoidaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Nyt on tärkeää, että kemera ja energiakemera valmistellaan laajapohjaisesti ja huolellisesti. Linjaus siitä, että energiapuun tukeminen irrotetaan metsänhoitokemeroista, on kannatettava. Kiireellä asiaa ei pidä kuitenkaan pilata.

Koska on todennäköistä, että uuden mallin kanssa ei päästä toimimaan vielä pitkään aikaan, täytyisi varmistaa, että energiapuumarkkinat eivät seisahtuisi odottamaan uudistuksia.

Nykyisessä suhteellisen hyvin toimivassa kemerassa on 32 miljoonan euron vaje. Toimintaa on rahoitettu tulevien vuosien kehyksillä. Maaliskuun loppuun mennessä tämän vuoden varoista oli kulutettu jo 38 prosenttia. Energiapuun korjuun tukemiseen varatut rahat ovat loppuneet joissakin maakunnissa jo kokonaan.

Ilmastotavoitteen saavuttamisen kannalta olisi tärkeää, että kemeran tämän vuoden rahoitusvaje korjattaisiin pikaisesti lisäbudjetilla. Ellei tätä toteuteta, ollaan pian taas markkinahäiriössä, kun markkinat jäisivät odottelemaan uutta tukimallia. Se ei ole ilmastotavoitteen mukaista.

Mikko Tiirola

metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

MTK

"Hallituksen bioenergiapäätös on hyvä alku, mutta vasta alku."