Suomen uusi hal­li­tus syntyi metsän kiivaan kasvun lomassa – miltä ohjelma vai­kut­taa poh­joi­sen metsien kan­nal­ta?

12.06.2019

Metsä kasvaa juuri nyt kohisten. Kasvun ihme perustuu yhteyttämiseen. Siinä puun viherhiukkasissa tuotetaan ilman hiilidioksidin, auringon energian sekä maasta otettavien ravinteiden ja veden voimalla uutta puuta. Sivutuotteena syntyy happea ja hiilinielua. Harvoin tulee ajatelleeksi, että viherhiukkanen on koko elämän ylläpitäjä. Vahva kasvu sitoo paljon hiiltä ja tuottaa raaka-aineita, joilla voidaan korvata uusiutumattomia, fossiilisia raaka-aineita, jotka ovat ilmastonmuutoksen syyllisiä. Siksi kesäisen metsän kasvun ihmettä on syytä sekä ihailla ja vaalia.

Tehokkainta kasvu on nuorissa hyvin hoidetuissa metsissä. Juuri nyt uutta puuta ja sitä kuuluisaa hiilivarastoa kertyy suomalaismetsiin yli miljoona kiintokuutiometriä vuorokaudessa. Tämän kiivaimman metsänkasvun aikaan saatiin maahan uusi hallitus, joka ohjelmansa toteuttamiseen tarvitsee tätä kasvua yhä enemmän.

Hallitusneuvotteluissa metsänomistajien edunvalvojan erityishuomio suuntautui ilmiöpöytään "Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi". Vasemmistoenemmistöistä hallitusta rakennettaessa painotimme vahvasti myös verotusta ja omaisuuden suojaa.

Hallitusohjelmaa voi luonnehtia jännitteistä huolimatta metsänomistajan näkökulmasta positiiviseksi. Metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n keskeiset metsätavoitteet tulivat huomioiduksi. Metsien käyttöä ei rajoiteta. Vaalipuheista huolimatta metsänomistajien verotus ei kiristy eikä yrittäjävähennystä tai metsälahjavähennystä poisteta. Hallitusohjelmassa lukee myös selkeästi, että Rinteen hallitus ei ulota kiinteistöveroa maa- ja metsätalousmaahan.

Metsiensuojeluun ja monimuotoisuuden turvaamiseen luvataan lisää rahaa, mutta se tapahtuu metsänomistajien vaalitavoitteen mukaisesti vapaehtoisen METSO-suojelun kautta. Samoin käy kiistellyn soidensuojelun kanssa. METSOn toimintaperiaate laajennetaan myös sinne. Tärkeää on metsäalan kehityksen kannalta se, että hallitusohjelma toivottaa uudet teolliset investoinnit tervetulleiksi eikä rajoita puun käyttöä. Biokaasuohjelma, infraan ja myös alempiasteiseen tiestöön ja koko maan laajakaistayhteyksiin panostavat kirjaukset tukevat biotaloutta.

Hallituksen syntymisestä huolimatta vauhtia ja vaarallisia tilanteita tullaan varmasti näkemään. Viiden hallituspuolueen keskinäinen luottamus- ja arvopohja eivät ole yhtä lähellä kuin toisiaan kuin Sipilän hallituksessa oli. Metsänomistajat saavat seurata tarkasti Rinteen hallituksen työskentelyä. Avainkysymys on, kestääkö toiveiden varaan rakennettu talouspolitiikka maailmantalouden kuopat?

Politiikantekotaito myös hallituksen sisällä taitaa palata arvoonsa. Siitä voi olla lähes varma, että kun kansalaisaloite avohakkuiden kieltämisestä valtion mailla tulee eduskunnan käsittelyyn, on hallituksen sisällä isommat jännitteet, kuin konsanaan opposition ja hallituksen välillä.

Koillismaa ja koko Iijokilaakso jäivät ilman kansanedustajaa eduskuntavaaleissa ja koko Pohjois-Suomi ilman meppipaikkaa. Valitettavasti ne alueet, joilla ei ole juoksupoikaa tai tyttöä parlamentissa saavat aina vähemmän niistä hippusista, joita jaettavana on. Emme voi tietää, istuuko uusi hallitus koko vaalikautta.

Kannustan Iijokivarren ja Koillismaan päättäjiä rakentamaan pitkäjänteistä suunnitelmaa siihen, miten alueen ihmiset saataisiin äänestämään vilkkaammin vaaleissa ja kokemaan oman kansanedustajan tärkeyden. Toiseksi on tärkeää analysoida käydyt kampanjat ja lähteä rakentamaan parille eri profiilin olevalle henkilölle pitkäntähtäimen suunnitelman seuraavia eduskuntavaaleja varten.

Äänien ei kestä hajota ja yhteishenkeä kannattaa hakea yli puoluerajojen päämääränä vähintään kaksi omaa kansanedustajaa nykyisen nollan sijasta.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, MTK r.y.