Susiluoman väite ontuu

18.10.2017

PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 18.10.2017 3:00
Mikko Tiirola

Luonnonsuojeluliiton Heikki Susiluoma kirjoitti (KSML 13.10.) hiilinieluista ja arvosteli puunkäytön lisäämisen ilmastovaikutuksia.

Olen Susiluoman kanssa samaa mieltä ilmastomuutoksen torjunnan välttämättömyydestä. Ymmärrän myös sen, että Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsiensuojelua, mutta olettaisin, ettei Susiluoma käyttäisi tutkitun tiedon vastaisia perusteluja.

Suomen metsistä on mitattua tietoa koko itsenäisyyden ajalta. Luonnonvarakeskuksella on poikkeuksellisen pitkä, lähes satavuotinen katkeamaton mittaussarja Valtakunnan metsien inventointi -tuloksina (VMI). Susiluoman kannattaisi tutustua niihin ennen kuin väittää, että "vanhojen metsien määrä vähenee vähenemistään".

Tänä kesänä julkistetun uusimman inventoinnin mukaan Etelä-Suomessa on enemmän yli 120-vuotiaita metsiä kuin sata vuotta sitten. Koko maassa puuton keski-ikä on noussut selkeästi viime vuosikymmeninä.

Puuston määrä on lisääntynyt sadassa vuodessa 1,7-kertaiseksi ja metsien kasvu ja hiilensidonta on kaksinkertaistunut puolessa vuosisadassa.

Kaikki tämä samanaikaisesti, kun metsäsektori on jatkuvasti ollut suomalaisen hyvinvointivaltion rahoituksen peruskivenä. Kirjoituksen suometsiin liittyvät kommentit ovat mielipiteitä ilman tutkimusperusteluja. Luonnontilaisten ja ennallistettujen soiden hiilivuotoon vaikuttaa vahvasti metaani, jonka Susiluoto jättää ilmeisen tarkoituksellisesti huomioimatta.

On harmillista, ettei Luonnonsuojeluliitossa haluta tunnustaa, että metsien käytön rajoittaminen Suomessa johtaisi hakkuiden lisääntymiseen muulla maailmassa. Tästäkin on tutkittua tietoa (tapio.fi/EUcarbon).

Kannetaanko Luonnonsuojeluliitossa huolta itsekkäästi vain omista suojelupinta-alatavoitteista, vaikka ilmakehä on yhteinen? Kannattaisiko hetkellisten ja paikallisten hiilinielumuutosten sijasta pohtia ilmastonmuutoksen todellista syytä? Fossiilitaloutta ja siitä irti pääsemistä.

Ilmaston muutos johtuu kivihiilen, öljyn, muovien, tekokuitujen ja betonin massiivisesta käytöstä viimeisen kahden vuosisadan aikana. Globaalista luonnonsuojelunäkökulmasta puun tuotantoa pitäisi lisätä Suomessa, koska puutuotteilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita. Suomessa se pystytään tekemään kestävämmin kuin muualla maailmassa.

Suomen metsätalouden vahvuutena ovat sadattuhannet tavalliset perhemetsänomistajat, joille metsällä on samanaikaisesti hyvin monia eri arvoja. Se on vahvuus myös metsien virkistysarvojen ja monimuotoisuuden vahvistamisessa. Niistäkin voidaan huolehtia Suomessa maailman parhaiten myöskin lisääntyvien hakkuiden maailmassa.

Kannattakohan joskus miettiä asioiden mittasuhteita? Puolassa toimiva Belchatowin kivihiilivoimalaitos päästää ilmoille kolme kertaa enemmän hiilidioksidia kuin koko Suomen kaikki liikennepäästöt. Ei Suomea kannata museoida, ongelmat ovat ilmastopolitiikan vinkkelistä aivan muualla!

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja MTK r.y.

Petäjävesi