Tervetuloa Pro Forest messuille Kalajoelle 12-13.5.2023

05.05.2023

SUOMALAINEN MAASEUTU, MIKKO TIIROLA 
 
Hyvät metsänomistajat, metsäammattilaiset ja kaikki muutkin metsistä kiinnostuneet, on ilo kohdata Kalajoen lentokentällä Pro Forest-tapahtumassa.

Metsäasiat puhuttavat aina suomalaisia, koska meillä jokaisella on oma metsäsuhde. Julkinen ja yhteiskunnallinen metsäkeskustelu on ollut viime ajat varsin kärkevää. Ilmastonmuutos ja huoli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ovat kärjistäneet metsäkeskustelua. Keskustelua on sähköistänyt myös se, että näiden teemojen kautta EU on hiipinyt osaksi metsäpolitiikkaa, jonka on sovittu olevan kansallisessa päätösvallassa. Alkaisikohan Kalajoen Pro Forest tapahtumasta metsärauhan aika? Metsät kun eivät ole suomalaisille joko/tai -kysymys, vaan sekä/ että -ratkaisu.

Takana on kiivas eduskuntavaalikamppailu, jossa päähuomio oli talouden teemoista, mutta myös metsien hiilinieluista ja vihreästä siirtymästä väiteltiin kiivaasti. Tätä kirjoittaessa ei vielä ole tiedossa, missä vaiheessa uuden hallituksen muodostaminen on Pro Forest tapahtuman aikaan. Tärkeä vaalikausi on edessä, kun maan taloutta pistetään kuntoon. Ilman vahvaa metsäsektoria talouden kuntoon laittaminen ei onnistu. Metsänomistajien etujärjestö on laatinut omat hallitusohjelmatavoitteensa, joita pyritään saamaan puolueiden neuvottelujen kautta lopulliseen hallitusohjelmaan. Omaisuudensuojan parantaminen on keskiössä. Häpeällisen heikot lunastuskorvauskäytännöt on pakko korjata. Huomattavan tärkeää on parantaa EU vaikuttamista. Kansallisesta metsäpäätöksenteosta on pidettävä entistä jämerämmin kiinni. Tiukassa taloustilanteessa priorisoimme alempi asteisen tieverkon määrärahoja tunnin junien sijasta. Esitämme metsäverokertymien täysimääräistä tulouttamista metsien sijaintikuntiin. Metsätilojen siirtymistä rahastoyhtiöiden omistukseen haluamme hillitä metsävähennyksen korottamisella. Kun kartellikäräjilläkin metsänomistajat tulkittiin elinkeinonharjoittajiksi, edellytämme, että metsänomistajien matkakustannusten korvausperusteet nostetaan samalle tasolle kuin maanviljelijöillä ja yrittäjillä on. Tämä lisäisi myös etämetsänomistajien innokkuutta omatoimiseen metsänhoitoon ja hiilinielujen vahvistamiseen. Hankintatyön verohuojennuksen nostaminen 500 kuutiometriin vuodessa edistäisi metsäyrittäjyyttä ja hyvää metsänhoitoa.

ProForest tapahtumaan kuuluu näytteilleasettajien pilttuiden lisäksi molempina näyttelypäivinä paneelimuotoista lavaohjelmaa ajankohtaisista metsäpolitiikan teemoista. Perjantain paneeleissa on lisäksi erillisteemoina tuulivoiman siirtolinjat sekä suometsät. Molemmat näistä teemoista korostuvat Pohjanmaalla. Launtaiaamun paneelissa puhutaan puukaupan näkymistä. Edellytykset hyvään puukauppavuoteen näyttävätkin lupaavilta, vaikka talous on muutoin taantumassa. Kuitupuun ja energiapuun hintakehitys on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Sitä ruokkii noin kymmenen miljoonan kuutiometrin venäläisen tuontipuun korvaamistarve ja valmistumassa olevat isot, puunkäyttöä yli kuudella miljoonalla kiintokuutiometrillä lisäävät, investoinnit. Suurin osa niistä kohdistuu Pohjois-Suomeen. Puukauppa-asioiden jälkeen lavaohjelma jatkuu koneurakoinnin ja konevalmistajien teemoilla.

Toivottavasti näemme sankoin joukoin Kalajoen lentokentällä!