Toiset tykkäävät vain isoista

18.08.2016

MHY Lehdet 3/2016
Mikko Tiirola

Investointeja ja työtä Suomeen on hallituksen tärkein tavoite. Siksi hallitus haluaa tehdä politiikkatoimia, jotka edistävät puun markkinoille tuloa. Ja siksi se haluaa edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja ulottaa yrittäjävähennyksen myös maa- ja metsätiloille.

Hallitus on toteuttamassa tavoitteensa ensi vuoden talousarviossa. Yrittäjävähennykseen sisältyy kuitenkin erikoinen koukku. Sen mukaan 5 % yrittäjävähennys kääntyy nurinkurin niinä vuosina, kun metsästä ei ole myyntituloja. Silloin kuluista voisi vähentää vain 95 %. Tässä osiossa esitystä ei ole päätä eikä häntää. Se kannustaisi metsänomistajia epärationaaliseen toimintaan: Hoitotöitä siirrettäisiin niille vuosille, kun on puunmyyntituloja. Vaihtoehtoisesti leimikkokokoa pienennettäisiin niin, että joka vuodelle tulisi myytävää ja tämä taas johtaisi kalliisiin korjuukuluihin ja pieniin leimikoihin. Miksi tällainen esitys on valtiovarainministeriöstä edes lähtenyt?

Metsälahjavähennyksen pitäisi hallitusohjelman mukaisesti edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja vähentää pirstoutumista. Metsänomistaja on saamassa verokannusteen ensi vuoden alusta, kun huolehtii tilan siirtymisestä seuraavalle sukupolvelle elinaikanaan. Lakiehdotuksen perusajatus on järkevä. Jälleen kuitenkin valtiovarainministeriön esitys on tavoitteiden kannalta torso. Jos hallitus ei muuta esitystä, jäisi metsänomistajista yli 80 % sen ulkopuolelle. Se ei kuulosta kovin järkevältä.

Mikä näiden kummallisuuksien taustalla on? Metsäteollisuus ry:n eli metsäfirmojen lobbaus. He perustelevat, että antamalla kannusteita myös keskikokoa pienemmille metsätiloille ei vähennetä tilakoon pienenemistä. Siksi metsäteollisuus ei halua antaa verotuksellisia kannustumia muille kuin suurtiloille.

Metsäteollisuuden lobbausperusteet ovat heikot. Luonnonvarakeskuksen Suomalainen metsänomistaja (2009) tutkimuksen mukaan tilakokoluokassa 20-50 hehtaaria on kaikkein aktiivisimpia metsänomistajia. On hölmöä, jos metsäpolitiikan työkaluilla suljettaisiin nämä tilat kannustimien ulkopuolelle.

Metsänhoitoyhdistykselle ja MTK:lle jokainen jäsen on tärkeä. Ajamme kiivaasti korjauksia valtiovarainministeriön esityksiin. Luotamme siihen, että satojen tuhansien metsänomistajien äänet kiinnostavat kansanedustajia ja esitykset korjataan eduskuntakäsittelyssä, varsinkin kun meidän argumenteillamme on tieteellinen perusta.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj MTK r.y.

Twitter: @TiirolaMikko