Tutkimuskin kertoo, että kansalaisten metsätietous on heikkoa

29.11.2023

HS Mielipide 29.11

KANSA ei tiedä. Se kävi selville Taloustutkimus oy:n tuoreesta metsätietoutta selvittävästä tutkimuksesta. Lähes puolella suomalaisista (44 prosenttia) on käsitys, että Suomessa hakataan metsiä enemmän kuin ne kasvavat. Heikointa tietämys metsien omistuksesta ja käytöstä on pääkaupunkiseudulla. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista kolmella neljästä on tämä virheellinen käsitys.

Tutkittu ja tilastoitu fakta on, että metsiin kertyi viime vuonna ennätyshakkuista huolimatta 14 miljoonaa kiintokuutiometriä puuta enemmän kuin sitä hakattiin. Miljoonat motit eivät selvästikään avaudu kansalaisille.

Asioita pitää konkretisoida. Viime vuonna Suomen metsiin kertyi kaiken puun käytön, hakkuutähteiden ja lahopuun lisäksi niin paljon lisää puuta, että jos tuo lisääntynyt puumäärä katkottaisiin kolmimetrisiksi pölkyiksi, syntyisi kymmenen metriä korkea puupino, joka ulottuisi Helsingissä Kemiin saakka.

Viidenkymmenen viime vuoden aika runkopuuta on kertynyt Suomen metsiin lisää miljardi kiintokuutiometriä. Sitäkin on vaikea hahmottaa, mutta pinoon laitettuna sitäkin on helpompi ymmärtää. Määrä on niin suuri, että jos se katkottaisiin kolmimetrisiksi pölkyiksi, tulisi siitä yli 12 metriä korkea pino maapallon ympäri.

Metsäalan viestinnän, koululaitoksen ja median on syytä katsoa peiliin. Polarisoitunut metsäkeskustelu tasoittuu, kun tieto ja ymmärrys lisääntyvät. Näinä informaatiovaikuttamisen aikoina se on erityisen tavoiteltavaa.
Mikko Tiirola

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, Petäjävesi