UNESCO geopark lisäisi Lake Land yhteistyötä

16.01.2022

Julkaistu Keskisuomalaisessa 16.1.2022
 

Päijänteen alueen matkailuvetovoiman kasvattaminen on koko Keski-Suomen elinvoiman kannalta tärkeää. Matkailuvetovoiman vahvistamisessa mielikuvamarkkinointi on keskeistä. Yhteistyö Saimaan alueen ja Päijät-Hämeen maakuntien kanssa on tärkeää. Yhteinen Lake Land -brändi vahvistaa kaikkia järvisuomalaisia maakuntia varsinkin kansainvälisesti.

Keski-Suomessa muutamat tahot innostuivat UNESCO-biosfääristatuksen hakemisesta 2000-luvun alkupuolella. Ajatus ei saanut kovin laajaa kannatusta ja kuivui hiljalleen kokoon. Asia nousi osin samojen tahojen toimesta uudelleen esiin viitisen vuotta sitten. Sen myötä Keski-Suomi ja Päijät-Häme selvittivät yhdessä todella laaja-alaisesti ja perusteellisesti mahdollista Päijänteen biosfäärialuetta, biosfääristatuksen edellytyksiä sekä sen hakemista. Tässä Keski-Suomen ja Hämeen ELY-keskusten rahoittamassa, 155 000 euroa maksaneessa, esiselvityshankkeessa vuonna 2018 päädyttiin seuraaviin lopputuloksiin (suoria lainauksia):

"Jyväskylän ja Lahden ammattikorkeakoulujen toteuttamassa Päijänne Brändiksi -hankkeessa on kuluvan vuoden aikana edistetty Päijänteen alueen kestävän ja vastuullisen toiminnan yhteistyötä sekä selvitetty alueen toimijoiden kiinnostusta hakea Unescon biosfäärialuestatusta. Hankkeen päätulokseksi saatiin, että alueen toimijoilla on halu ja tarve tiivistää kestävän ja vastuullisen toiminnan yhteistyötä. Sen sijaan Unescon biosfäärialuestatuksen hakemisesta alueen toimijoilla ei ole yhteistä näkemystä. Hankkeen jatkoehdotuksena ei näin ollen esitetä seuraavana askeleena Unescon biosfäärialuestatuksen hakemista."

Hankkeen loppuseminaarin yhteenvedossa todetaan: "Päijänteen alueen toimijoilla ei ole yhteistä näkemystä Unescon biosfääristatuksen hakemisesta ja toimintamallin soveltuvuudesta Päijänteen alueelle" ja "Alueen toimijoilla on halu ja tarve tiivistää kestävän ja vastuullisen toiminnan yhteistyötä. Toimijat ovat kiinnostuneita koordinoidun kestävän ja vastuullisen toiminnan yhteistyöverkoston muodostamisesta."

Maakunnan ruoan tuottajat ja uusiutuvan metsäluonnonvaran kasvattajat pitävät laajapohjaisen ja perusteellisen esiselvityshankkeen johtopäätöksiä edelleen relevantteina ja ovat hankkeessa tehtyjen johtopäätösten takana. Päijänteen biosfäärialue loisi enemmän kysymyksiä, epätietoisuutta ja epävarmuutta tulevasta kuin vastauksia ja vakaata luottamusta herättävää toimintaympäristöä. UNESCO:n periaatteiden mukaisesti, statusta ei myönnetä, jos asiaan liittyy ristiriitaisuuksia. Alueen maanomistajajärjestöjen vastustus on niin iso kivi kengässä, että biosfäärihanke tuskin pääsee maaliin.

Ihmettelemme biosfäärihankkeen jääräpäistä eteenpäin viemistä Keski-Suomessa (KSML 4.1). Päijät-Häme teki yhteisestä selvityksestä toisenlaisen johtopäätöksen. He luopuivat biosfäärihankkeesta, koska sille ei löytynyt yksimielistä tukea. Nyt Päijät-Häme on perustanut Salpausselkä geoparkin ja hakee sille UNESCO statusta. Saimaan alueelle UNESCO Global Geopark on jo myönnetty. Maanomistajajärjestöt ja maaseutuelinkeinot ovat näille hankkeille antaneet täyden tukensa. UNESCO geopark olisi viisaampi yhteistyön tie myös Keski-Suomessa.

Mikko Tiirola Pauli Rintala Petri Takalo Anja Kettunen

Metsävaltuuskunnan pj, MTK Kenttäpäällikkö, MTK Päijänteen MHY tj MTK Keski-Suomi tj