Vaalilehti kunnallisvaalit 2017

01.04.2019

Valtuustokauden lupaus

Lupaan toimia järkevän talouden pidon puolesta. Se takaa meille budjettivallan ja maankäytön suunnitteluvallan parhaiten jatkossakin omiin asioihimme. Veroja pitää kerätä kunnan kassaan - se on selvä, mutta naapurikuntia korkeammaksi ei verotasoa pidä päästää. Ja niillä verorahoilla lapsien ja vanhusten tulee olla päätöksenteossa kunnan erityissuojeluksessa.

Kunta tarvitsee kasvun eväitä. Lupaan toimia sen eteen, että Petäjävedelle kaavoitetaan riittävästi sekä asumista että työpaikkoja varten myös tulevalla valtuustokaudella. Kuitenkin niin, että kaavoihin ei merkitä turhia yli lainsäädännön meneviä ja byrokratiaa kasvattavia sekä elinkeinotoimintaa häiritseviä merkintöjä. Myös maalle on saatava rakentaa.

Lupaan toimia sen eteen, että Petäjävedellä pyritään käyttämään julkisissa hankinnoissa lain sallimissa puitteissa mahdollisimman paljon lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja rakentamaan uudet rakennukset puusta - mieluiten massiivipuusta ja käyttämään mahdollisimman paljon paikallisten yritysten palveluksia myös kunnan hankinnoissa.Mikko Tiirola