Valtakunnallisen Metsänomistajat viikon avauspuhe 19.4.2010 Keuruu

19.04.2010

KEURUU 19.4.2010 
Mikko Tiirola 

Lisää kierroksia puukauppaan!


MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola muistutti puheessaan puumarkkinoiden toiminnan periaatteista ja visioi energiapuumarkkinoiden tulevaisuutta kuitupuun tarvetta unohtamatta.

Tämän kevään puukauppavauhti ei vastaa teollisuuden puun tarpeita. Teollisuus käyttää noin miljoona mottia puuta viikossa ja viime viikkojen puukauppamäärät ovat olleet 200.000 - 300.000 mottia. Ilman puukauppaa eivät metsäteollisuuden rattaat pyöri, eikä metsänomistaminen tuota omistajilleen tulosta.
Lisääntyneen kysynnän vuoksi metsänhoitoyhdistykset ovat lähteneet aktiivisesti neuvomaan metsänomistajia puukaupan suunnitteluun. Metsänhoitoyhdistykset tekevät leimikon ja kilpailuttavat sen ja tarjousvertailun perusteella metsänomistaja päättä tehdäänkö kaupat.
- Myös puunostajat voivat omalla aktiivisuuden lisäämisellä vilkastuttaa tarjontaa. Kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat markkinoilla syntyy kauppa. Taikatemppuja ei lyhyellä tähtäimellä ole olemassa, muistuttaa Tiirola.
Bioenergiaratkaisusta avain tulevaisuuden puukauppaan
Metsäteollisuus on suorasanaisesti vaatinut, että kuitupuuksi kelpaavaa puuta ei saisi polttaa. Ilmastotavoitteen saavuttaminen tuulen ja biokaasun avulla tulee kuitenkin liian kalliiksi. Metsään on mentävä. Metsät kasvavat 100 miljoonaa mottia ja nykyinen käyttötaso on puolet siitä. Parhaana vuonna 2007 puun käyttö oli 75 miljoonaa mottia. Puuta siis on.
- Vastakkainasettelu puun energiakäytön ja sen kemiallisen jalostamisen välillä pitäisi murtaa. Jos nuorien metsien hoitoa parannetaan ja toimeliaisuus nuorissa metsissä lisääntyy, lisääntyy myös kuitupuu- ja tukkipuukauppa, järkeilee Tiirola.
Tiirolan mielestä myös nykyinen Kemera kaipaa perusteellista remonttia.

- Energiapuukemerat on syytä siirtää kokonaan omalle momentilleen, missä rahaliikenne tapahtuisi kuutioperusteisena. Hehtaareihin sidotut metsänhoitotuet puolestaan siirrettäisiin omalle momentilleen ja nykyistä nuorempiin metsiin. Nämä muutokset varmasti parantaisivat uusiutuvan energian käyttötavoitteiden toteutumista ja nuorten metsien metsänhoidollista tilaa. Samalla ne varmistaisivat sen, että laadultaan paras kuitupuu ohjautuisi kemialliseen jalostukseen.
Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola avasi metsänhoitoyhdistysten Metsänomistajaviikon tänään Keuruulla.