Yksityistieavustuksiin osa Petäjäveden kunnan kiinteistöverotuotosta

03.05.2021

Valtuustoaloite, joka julkaistiin Petäjävesi-lehdessä 5.5.2021

Yksityistieavustuksiin osa kunnan kiinteistöverotuotosta

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Petäjäveden kunnan yksityistieavustusrahoituksen määräytymisperusteeksi otettaisiin jatkossa valtuustonkaudeksi määriteltävä prosenttiosuus Petäjäveden kunnan kiinteistöverokertymästä.

Petäjäveden kunta keräsi kiinteistöveroa vuonna 2020 noin 975 000 euroa. Haja-asutusalueelle ei kaava-alueiden tavoin ohjaudu kunnan budjetti- ja verovaroja infran rakentamiseen tai ylläpitoon yksityistieavustusta lukuun ottamatta.

Yksityistieverkoston ylläpito- ja kunto on asukkaiden rahoittamien tiehoitokuntien varassa. Kunnan tarjoama avustusmääräraha on välttämätön apu tiehoitokunnille. Vuosittain tuo yksityistiemääräraha kuitenkin kyseenalaistetaan ja varattavan määrärahan määrästä käydään usein poliittista vääntöä.

Yksityistieverkko ei palvele vain tiekuntien osakkaita, vaan sen kunto on tärkeää muun muassa metsäteollisuuden raaka-ainehankinnoille, yritystoiminnalle, asukasliikenteelle, koulumatkaliikenteelle, kotiin vietävien palvelujen turvaamiselle (esim. sote, pelastus, posti, nuohous). Myös harrastustoiminnalle kuten metsästykselle, kalastukselle, marjastukselle, sienestykselle ja retkeilylle sekä laajalle mökkiasutukselle yksityistieverkon kunto on tärkeää.

Petäjävettä myös markkinoidaan luontopitäjänä ja me kaikki olemme siitä ylpeitä, että meillä on laaja haja-asutusalue metsineen ja järvineen. Monipaikkaisuus on kasvava trendi koronan jälkeisessä maailmassa. Petäjävedellä on erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää kattavan laajakaistaverkon vuoksi tätä kehitystä. Hajarakentamismahdollisuudet, loma-asuntojen muuttaminen pysyvän asumisen mahdollistavaksi ja selvä lupaus yksityistieavustusten tasosta olisivat yhdessä tulevaisuuden vetovoimatekijöitä.

Kiinteistöverokertymän käyttäminen ohjaavana elementtinä olisi selkeä viesti, että Petäjäveden kunta huolehtii myös haja-asutusalueiden tarpeista.

Ehdotamme, että Petäjäveden kunta ottaisi yksityistieavustusmäärärahan määräytymisperusteeksi valtuustokaudeksi päätettävän prosentuaalisen osuuden kunnan alueelta kerättävästä kiinteistöverosta. Määräytymisperuste olisi selkeästi talousarviosuunnittelua ohjaava perusperiaate määriteltäessä yksityistiestön vuotuista avustusmäärärahaa.

3.5.2021 Mikko Tiirola