Vastine huolestuneelle Paulille

11.09.2019

Petäjävesi lehti 11.9.2019
MIKKO TIIROLA


Vastauksia huolestuneelle Paulille

Erittäin huolestunut kuntalainen Pauli on kritisoi oheisessa kirjoituksessa (Petäjävesi lehti 4.9) kuntaan palkattavaa "visionääriä" ja epäilee värikkäin sanankääntein kuntapäättäjien toimintaa.

Petäjäveden kunnan työpaikkaomavaraisuus on kaikista Keski-Suomen kunnista heikoin. Kunnanvaltuusto on halunnut nostaa tällä valtuustokaudella elinkeinopolitiikan kehittämisen ja kunnan alueelle saatavien työpaikkojen lisäämisen yhdeksi painopistealueeksi. Tämä siksi, että valtionosuuksien pienenemisen myötä tarvitsemme lisää omia verotuloja. Kuntamme elinkeinopolitiikka ollut 2000 luvun ulkoistettuna naapurikuntien johtamille kehittämisyhtiöille Jykesille ja Keulinkille. Huonoin työpaikkaomavaraisuus kertoo, ettemme juuri ole yhteistyöstä hyötyneet. Tarvitsemme vahvempaa omaa tekemistä, että mm Palvalahteen sijoitetuille rahoille saadaan tulevaisuudessa vastinetta. Siksi kunnanvaltuuston päätös hakea oman elinkeinopolitiikan uudelleen virittämiselle 50 000 euron hankerahoitusta on ehdottoman järkevää.

Keski-Suomen valokuituverkon (KSVV, aik. Kuuskaista) päätökset ovat olleet hankalia. Muistutan kuitenkin, että kunnanvaltuuston päätös vuonna 2012 lähteä mukaan maakunnallisesti kilpailutettuun laajakaistahankkeeseen tavoitteenaan mahdollistaa kunnan ja kuntalaisten tietoliikennepalveluiden kehittyminen koko kunnan alueella oli yksimielinen.

Laajakaistayhtiö joutui erinäisten syiden vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ja kunnanvaltuusto on joutunut useaan kertaan yhtiön omistajana pohtimaan yhtiön pääomittamista. Iso syy yhtiön ongelmiin on ollut se, että luvatut valtion tuet, lähes 5 miljoonaa euroa, ovat edelleen saamatta viestintävirastolta. Ministeri Berner ei saanut asialle rotia. Nyt odotetaan uuden hallitusohjelman kirjauksen vaikutuksia. Vuoden takaista Petäjäveden valtuustossa kaatunutta 129 000 pääomittamista harmittelen edelleen. Jos KSVV:n pääomituskierros olisi onnistunut, olisi yhtiö päässyt rakentamaan jo myytyjä yli tuhatta liittymää. Valtuustolle esitetyn materiaalin mukaan pääomituskierroksen toteutuminen olisi mahdollistanut yhtiön vuosittaisen käyttökatteen nousemisen noin puolella miljoonalla eurolla. Tällä lisällä olisi lähes katettu Kuntarahoituksen KSVV:lle myöntämien lainojen hoitokulut. Tämä olisi pienentänyt Petäjäveden kunnan riskiä. Siksi kannatin yhtiön pääomittamista. Kantani jäi vähemmistöön. Yhtiön kassasta ei pääomituskierroksen epäonnistuttua löytynyt rahaa myytyjen liittymien rakentamiseen eikä nykyisten KSVV:n liittymien tuotto riitä kaikkiin lainanhoitokuluihin. Kun KSVV ei pysty maksamaan kaikkia lainanhoitokulujaan, jäävät vastuut omistajakuntien harteille. Asioilla on puolensa, mutta kuntademokratiassa mennään enemmistön päätösten mukaisesti. Nyt mennään näillä ja odotetaan ministeri Marinin ihmettä.

Kunnanvaltuusto kokoontuu miilussa, johon mahtuu valtuuston lisäksi lähes 300 kuntalaista. Ruuhkaa ei ole ollut. Kokouksista ilmoitetaan myös Petäjävesi lehdessä. Toivottavasti huolestunut Pauli ja muut kuntalaiset jaksavat jatkossakin kiinnostua valtuuston kokouksista.

Mikko Tiirola

kunnanvaltuutettu (kesk)